Javna objava prostih delovnih mest - strokovni delavec

od 14.05.2018 do 24.05.2018

lokacija: Fakulteta za strojništvo

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: J015038 – STROKOVNI DELAVEC V - 0, M/Ž v Študentskem referatu  

 

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J015038,
Tarifni razred: V,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Poskusno delo: 2 meseca

Pogoji za opravljanje dela:

 • srednja strokovna izobrazba administrativne, upravne ali druge družboslovne smeri
 • srednja splošna izobrazba administrativne, upravne ali druge družboslovne smeri
 • komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov, 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih
 • opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje)
 • spremljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja
 • priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje raznih gradiv in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta in nalog po nalogu vodje

 

Podrobnejši opis:

 • informacijsko svetovalno delo s študenti
 • administrativno vodenje dodiplomskega, podiplomskega študija, specializacij
 • priprava in oblikovanje seznama predavanj članice in oblikovanje drugih gradiv za študente

Datum objave: 14.05.2018

Rok za prijavo: 10 dni, od 14.05.2018 do vključno 24.05.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

 

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba 
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si

 

 

nazaj na seznam