Zagovor doktorske disertacije - MATIJA HRIBERŠEK

dne 30.05.2018

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V sredo, 30. 5. 2018 ob 10.00 uri bo Matija Hriberšek zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Napoved karakteristik obdelane površine pri kriogenem odrezavanju

 

Mentor:        izr. prof. dr. Franci Pušavec

Somentor:    prof. dr. Janez Kopač

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam