Zagovor doktorske disertacije - MATEJ BIČEK

dne 09.01.2019

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V sredo, 9. 1. 2019 ob 14.00 uri bo Matej Biček zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Model in optimizacija mehanske konstrukcije kolesnih elektromotorjev

 

Mentor:        doc. dr. Samo Zupan

Somentor:    izr. prof. dr. Franci Pušavec

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam