Javna objava prostega delovnega mesta - pomočnik tajnika

od 04.04.2019 do 24.04.2019

lokacija: Fakulteta za strojništvo

 

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: J017903 – POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE, M/Ž

v Službi za gospodarske zadeve in komuniciranje

 

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017903,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas   

Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) pravne smeri
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov,
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • samostojno vodenje zadev različnih področij
 • sodelovanju pri delu organov članice in univerze
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

Podrobnejši opis:

 

 • pravne aktivnosti pri pogodbah in sodelovanju FS z deležniki, primarno na tržni dejavnosti
 • identificirati in vzpostavljati raziskovalne priložnosti FS na domačih in mednarodnih trgih/projektih,
 • vodenje  Službe za gospodarske zadeve in komuniciranje
 • strateško vodenje in nadzor PR dejavnosti
 • sodelovanje pri razvoju in izvajanje sistema nadzora kakovosti dejavnosti FS
 • samostojno vodenje internih projektov in sooblikovanje strategij
 • sodelovanju pri delu organov članice in univerze
 • sodelovanje pri ostalih analitsko-administrativnih in pravnih zadevah po nalogu vodstva
 • priprava in pomoč pri formiranju pogodb z deležniki na tržni dejavnosti
 • tolmačenje in priprava rešitev pri pravnih vprašanjih Fakultete
 • svetovanje in vodenje postopkov zaščite pravic industrijske lastnine,
 • spremljanje domače in EU zakonodaje pri razvojnih in inovacijskih projektih, kohezijskih projektih in drugih tržnih priložnostih Fakultete
 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • spremljanje pomembnih pravnih predpisov in skrb za zakonsko skladnost delovanja fakultete z deležniki v okolju; Strateško vodenje PR dejavnosti, promocija, vzpostavljanje povezav in mrež za povečanje razvojne in pedagoške dejavnosti
 • sodelovanje pri postopkih javnega naročanja
 • urejanje zemljiško-knjižnih zadev
 • intenzivna in ciljna komunikacija z gospodarstvom in širšo javnostjo
 • okrepiti organizacijo javnih dogodkov (Dnevi strojništva, poletna šola idr.)
 • povečati prepoznavnost in dejavnost Alumni kluba
 • sodelovanje in vzpostavljanje sistemov kontrole kakovosti
 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju strateških smernic fakultete
 • sodelovanje in pomoč pri vzpostavitvi inovacijske politike Fakultete
 • sodelovanje pri izvajanju sistemov za medsebojno sodelovanje znotraj fakultete
 • sodelovanje pri analizah vodstva o delovanju in razmerah fakultete in zunanjih deležnikov
 • promovirati in internacionalizirati dejavnost Fakultete

 

Datum objave: 04.04.2019

 

Rok za prijavo: 20 dni, od 04.04.2019 do vključno 24.04.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

 

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba 
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljan

ali po elektronski pošti na naslov: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Dr. Tone Češnovar, telefonska številka: 01 477 1 142,
E-mail: tone.cesnovar@fs.uni-lj.si

 

 

 

nazaj na seznam