Javna objava prostega delovnega mesta - pomočnik tajnika članice

od 16.05.2019 do 05.06.2019

lokacija: Fakulteta za strojništvo

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: J017903 – POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2, M/Ž v Kadrovski službi

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017903,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas   

Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) organizacijske ali druge družboslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) organizacijske ali druge družboslovne smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) organizacijske ali druge družboslovne smeri
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov s kadrovskega področja
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • samostojno vodenje zadev različnih področij
 • sodelovanju pri delu organov članice in univerze
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • vodenje in organiziranje dela kadrovske službe
 • določanje plač zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo (plačni razredi, napredovanja, dodatki)
 • izdelava sistemizacije in opisov delovnih mest
 • svetovanje in koordiniranje v zvezi z zaposlovanjem, izobraževanjem, napredovanjem, nagrajevanjem ter drugimi kadrovskimi postopki
 • pripravljanje in izdelava kadrovsko razvojnih in drugih analiz, načrtov dela  ter poročil
 • vodenje habilitacijskih postopkov
 • sodelovanje pri delu komisij fakultete v zvezi s kadrovskimi in habilitacijskimi postopki

Datum objave: 16.05.2019

Rok za prijavo: 20 dni, od 16.15.2019 do vključno 05.06.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba 
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si

 

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si

 

 

 

 

nazaj na seznam