Zagovor doktorske disertacije - BOR MOJŠKERC

dne 13.11.2019

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V sredo, 13. 11. 2019 ob 13.00 uri bo Bor Mojškerc zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Napoved mehanskih lastnosti jekel pri kaljenju na osnovi akustične emisije

 

Mentor:        prof. dr. Janez Grum

Somentor:    doc. dr. Tomaž Kek

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam