Javna objava prostega delovnega mesta: STROKOVNI DELAVEC VI-0 (šifra DM: J016037)

od 03.12.2019 do 17.12.2019

lokacija: Fakulteta za strojništvo

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

 

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: J016037 – STROKOVNI DELAVEC – VI-0, M/Ž na Katedri

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J016037,
Tarifni razred: VI,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)

Trajanje zaposlitve: določen čas do 31.12.2021

Poskusno delo: 3 mesece

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • višja strokovna izobrazba naravoslovne ali družboslovne smeri, višješolska izobrazba (prejšnja) naravoslovne ali družboslovne smeri, 
 • znanja za uporabo računalniških programov, organizacijske sposobnosti, komunikativnost.

 

Opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

 

Podrobnejši opis:

 • opravljanje tajniških del na katedri
 • razporejanje pošte
 • urejanje dokumentacije na katedri, za pedagoško in raziskovalno delo
 • pisanje zapisnikov
 • dajanje informacij strankam
 • vodenje različnih evidenc in kartotek  na katedri
 • korespondenca v angleškem jeziku (tuje akademsko osebje, študentje, univerze, raziskovalne organizacije, podjetja, institucije EU, ...).

Datum objave: 03.12.2019

Rok za prijavo: 14 dni, od 03.12.2019 do vključno 17.12.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba 
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik, telefonska številka: 01 477 1 141
 

 

nazaj na seznam