Zagovor doktorske disertacije - ERVIN STRMČNIK

dne 27.01.2020

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 

V ponedeljek, 27. 1. 2020 ob 12.00 uri bo Ervin Strmčnik zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Vplivni parametri na delovanje orbitalnega hidravličnega motorja na vodo

 

Mentor:        doc. dr. Franc Majdič

Somentor:    prof. dr. Mitjan Kalin

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam