Javna objava prostega delovnega mesta POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 (šifra DM: J017903 )

od 21.05.2020 do 04.06.2020

lokacija: Fakulteta za strojništvo

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

Šifra DM: J017903 – POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2, M/Ž
v Študentskem referatu

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017903,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  
Poskusno delo: 3 mesece


Pogoji za opravljanje dela:

• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) organizacijske ali druge družboslovne smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) organizacijske ali druge družboslovne smeri
• magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) organizacijske ali druge družboslovne smeri
• aktivno znanje angleškega jezika,
• organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov,
• poznavanje predpisov s področja visokega šolstva 
• 5 let ustreznih delovnih izkušenj


Opis dela in nalog:

Splošni opis:


- sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
- samostojno vodenje zadev različnih področij
- sodelovanju pri delu organov članice in univerze
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

- vodenje in organizacija dela študentskega referata
- sodelovanje pri pripravi seznama predavanj, urnika in oblikovanje drugih gradiv za študente
- sodelovanje pri izdelavi letne pedagoške najave
- spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike
- izdelava različnih analiz, poročil, plana dela
- priprava razpisov s pedagoškega področja in spremljanje le - teh
- informacijsko in svetovalno delo s študenti


Datum objave: 21.05.2020

Rok za prijavo: 14 dni, od 21.05.2020 do vključno 04.06.2020.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov: anja.novak@fs.uni-lj.si


Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Anja Novak, telefonska številka: 01 477 1 140,
E-mail: anja.novak@fs.uni-lj.si

 

 

nazaj na seznam