Skupne službe

mag. Barbara Bergant Kaučič

delovno mesto: VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2 - 0
služba: Finančno računovodska služba
št. sobe: 104
telefon: 135
e-pošta:

nazaj na seznam