Senat in komisije senata

Komisija za nazive, nagrade in napredovanja

Člani:

 • prof. dr. Mitjan Kalin - predsednik
 • prof. dr. Miha Boltežar - član
 • prof. dr. Janez Diaci - član
 • prof. dr. Iztok Golobič - član
 • prof. dr. Edvard Govekar - član
 • prof. dr. Niko Herakovič - član
 • izr. prof. dr. Robert Kunc - član
 • prof. dr. Sašo Medved - član
 • prof. dr. Marko Nagode - član
 • izr. prof. dr. Rok Petkovšek - član
 • izr. prof. dr. Franci Pušavec - član
 • prof. dr. Mihael Sekavčnik - član
 • doc. dr. Lidija Slemenik Perše - član
 • prof. dr. Božidar Šarler - član
 • prof. dr. Roman Šturm - član
 • prof. dr. Roman Žavbi - član