Senat in komisije senata

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo in mednarodno sodelovanje

Člani:

  • izr. prof. dr. Robert Kunc - predsednik
  • izr. prof. dr. Peter Gregorčič - član
  • doc. dr. Marjan Jenko - član
  • prof. dr. Tomaž Katrašnik - član
  • doc. dr. Andrej Lebar - član
  • doc. dr. Mitja Mori - član
  • doc. dr. Lidija Slemenik Perše - član
  • doc. dr. Jaka Tušek - član
  • Špela Šmid - študent