Senat in komisije senata

Senat

Senat fakultete:

 • prof. dr. Mitjan Kalin - dekan
 • prof. dr. Miha Boltežar
 • prof. dr. Iztok Golobič
 • prof. dr. Edvard Govekar
 • prof. dr. Niko Herakovič
 • izr. prof. dr. Matija Jezeršek
 • prof. dr. Tomaž Katrašnik
 • prof. dr. Andrej Kitanovski
 • prof. dr. Jernej Klemenc
 • izr. prof. dr. Robert Kunc
 • izr. prof. dr. Nikolaj Mole
 • izr. prof. dr. Primož Podržaj
 • izr. prof. dr. Franci Pušavec
 • prof. dr. Mihael Sekavčnik
 • doc. dr. Lidija Slemenik Perše
 • prof. dr. Božidar Šarler
 • prof. dr. Roman Šturm
 • prof. dr. Roman Žavbi
 • asist. Jaka Dugar - študent
 • Urška Mlakar - študent
 • Žan Pirc - študent
 • Ana Preskar - študent
 • Marko Tacer - študent

Senata se v funkciji prodekanov udeležujejo:

 • prodekan za pedagoško dejavnost I. stopnje - izr. prof. dr. Matija Jezeršek
 • prodekan za pedagoško dejavnost II. in III.stopnje - prof. dr. Andrej Kitanovski
 • prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje - prof. dr. Tomaž Katrašnik

 

Senat fakultete je najvišji strokovni organ Fakultete za strojništvo.

Senat sestavljajo učitelji članice, ki so zaposleni s polnim delovnim časom, in študentje. Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja raziskovalnega in razvojnega, umetniškega ter pedagoškega dela. Za posamezna strokovna področja senat oblikuje dodatne komisije in delovna telesa.