Senat in komisije senata

Komisija za ocenjevanje kakovosti dela

Člani:

 • izr. prof. dr. Uroš Stritih - predsednik
 • doc. dr. Tomaž Berlec - član
 • doc. dr. Miha Brojan - član
 • prof. dr. Andrej Kitanovski - član
 • doc. dr. Tomaž Požar - član
 • izr. prof. dr. Jurij Prezelj - član
 • doc. dr. Marko Šimic - član
 • doc. dr. Samo Zupan - član
 • Žan Pirc - študent
 • Ana Preskar - študent

Komisija za ocenjevanje kvalitete dela ima 9 članov od tega 7 iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, prodekana in enega iz vrst študentov.

Komisija za ocenjevanje kakovosti dela:

 1. pripravi letno samooceno kakovosti pedagoškega dela na fakulteti in pripravi letno poročilo,
 2. pripravlja predloge za izboljšanje kvalitete pedagoškega dela na fakulteti,
 3. opravlja druge naloge, ki sodijo v njen vsebinski okvir, ali jih določi senat fakultete.