Senat in komisije senata

Komisija za tisk in založništvo

Člani:

 • prof. dr. Mitjan Kalin - predsednik
 • izr. prof. dr. Ciril Arkar - član
 • prof. dr. Janez Diaci - član
 • doc. dr. Boris Jerman - član
 • prof. dr. Tomaž Katrašnik - član
 • Zorka Kešelj - član
 • izr. prof. dr. Damjan Klobčar - član
 • izr. prof. dr. Tadej Kosel - član
 • znan. sod. dr. Igor Kuštrin - član
 • izr. prof. dr. Nikolaj Mole - član
 • izr. prof. dr. Andrej Senegačnik - član
 • izr. prof. dr. Joško Valentinčič - član
 • Ana Preskar - študent
 • Špela Šmid - študent