Senat in komisije senata

Komisija za magistrski študij

Člani:

  • prof. dr. Janko Slavič - predsednik
  • prof. dr. Marko Hočevar - član
  • prof. dr. Andrej Kitanovski - član
  • izr. prof. dr. Janez Kušar - član
  • izr. prof. dr. Primož Podržaj - član
  • prof. dr. Božidar Šarler - član
  • izr. prof. dr. Joško Valentinčič - član
  • Jošt Vadnjal - študent