Senat in komisije senata

Komisija za dodiplomski študij

Člani:

  • izr. prof. dr. Franci Pušavec - predsednik
  • doc. dr. Miroslav Halilovič - član
  • izr. prof. dr. Matija Jezeršek - član
  • izr. prof. dr. Jože Kutin - član
  • doc. dr. Franc Majdič - član
  • izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak - član
  • doc. dr. Aljoša Peperko - član
  • izr. prof. dr. Andrej Senegačnik - član
  • Ana Preskar - študent
  • Marko Tacer - študent