Senat in komisije senata

Komisija za ERASMUS

Člani:

  • asist. raz. dr. Alexandra Aulova - član
  • doc. dr. Gregor Bobovnik - član
  • prof. dr. Andrej Kitanovski - član
  • izr. prof. dr. Davorin Kramar - član
  • doc. dr. Martin Petkovšek - član
  • doc. dr. Viktor Šajn - član
  • doc. dr. Domen Šeruga - član
  • doc. dr. Nikola Vukašinović - član