Strateški svet

Strateški svet je posvetovalni organ dekana, ki spremlja in vrednoti študijske programe, znanstveno-raziskovalno delo, strateške usmeritve in druge aktivnosti Fakultete ter usklajuje potrebe gospodarstva z možnostmi Fakultete. Strateški svet svoje ocene, ugotovitve in predloge posreduje vodstvu in senatu Fakultete.

Člani strateškega sveta:

 • Boštjan Gorjup, BSH hišni aparati d.o.o.
 • Radovan Bolko, Kolektor Group d.o.o.
 • Boštjan Pečnik, Gorenje d.o.o.
 • Tomaž Berločnik
 • Andrej Gradišnik, Sij Metal Ravne d.o.o.
 • Iztok Seljak, Hidria Holding d.o.o.
 • Hubert Kosler, Yaskawa Slovenija d.o.o.
 • Mitjan Kalin, Fakulteta za strojništvo UL
 • Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo UL
 • Miha Boltežar, Fakulteta za strojništvo UL
 • Iztok Golobič, Fakulteta za strojništvo UL
 • Branko Širok, Fakulteta za strojništvo UL