NAKUP IN DOBAVA NOVE NAPRAVE ZA MERJENJE KONCENTRACIJE ŠTEVILA DELCEV V IZPUŠNIH PLINIH VOZIL V REALNEM PROMETNEM TOKU,popravek 1 DEVICE FOR MEASURING PARTICLE NUMBER CONCENTRATION IN THE EXHAUST GASSES OF VEHICLES UNDER REAL DRIVING CONDITIONS, correctio

Datum: 29.01.2019

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE ŠT. 1

CORRECTION OF THE TENDER DOCUMENTATION NO. 1
 

nazaj na seznam