Nakup in dobava naprave za merjenje trenja in 3D porazdelitve debelin elasto-hidrodinamičnih filmov v mikrometrskem območju, Device for measurement friction and 3D distribution of EHD film thickness in the micrometer range, JN29-20

Datum: 30.01.2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

OBRAZCI PONUDBE

OBRAZEC PONUDBE OBR 5A

IZJAVA ZA TUJEGA PONUDNIKA

ESPD OBRAZEC

 

TENDER DOCUMENTATION

BID

FORM 5A BID

STATEMENT FOR FOREIGN BIDDER

ESPD BID

nazaj na seznam