Aktivnosti

Osnovne aktivnosti projekta KUL:

- Razvoj in nadgradnja sistema kakovosti UL
- Analiza 180 študijskih programov 1. in 2. stopnje
- Oblikovanje metodologije za pripravo in spreminjanje študijskih programov na Univerzi v Ljubljani
- Mednarodne akreditacije in evalvacije (6 članic)
- Priprava 10 interdisciplinarnih izbirnih predmetov

Izobraževanja...