Vozila

Samo Zupan, Miha Ambrož
2017
ISBN 978-961-6980-32-6

Vozila_ISBN_987-961-6980-32-6.pdf

 

 

 

Predgovor

V slovenskem govornem področju ni veliko objavljenih del, ki bi se sistematično na tehnično-inženirskem nivoju ukvarjala s področjem delovanja in vožnje kolesnih vozil in z izhodišči v fizikalnih zakonitostih, ki delovanje vozil sploh omogočajo. Gre za obsežno in zahtevno področje in za tehniko, ki je globalno še kako zanimiva in prisotna v vsakdanjem življenju ljudi. Številna študijska področja se vsaj dotikajo tudi tega področja modernega življenja in vsi udeleženci takih študijev morajo spoznati vsaj osnovne zakonitosti delovanja vozil.

Z namenom omogočiti študentom lažje spremljanje predavanj in vaj pri študijskih predmetih s področja vozil sva v tem delu poskusila na preprosti matematični ravni podati osnovne zakonitosti delovanja vozil in različnih vplivov, ki delujejo pri vožnji kolesnih vozil. Stacionarne in relativno počasi spreminjajoče se spremenljivke je mogoče dovolj dobro popisati z razmeroma preprostimi fizikalnimi in matematičnimi modeli ter z njimi opraviti nekatere osnovne analize, simulacije in primerjave med vozili na način, kot je to uveljavljeno v praksi. Delo se torej ukvarja predvsem s tem področjem in se ne spušča v podrobnosti strukture vozil ter delovanja njihovih podsistemov.

V osnovi je delo namenjeno najprej študentom Fakultete za strojništvo in sorodnih študijskih programov. Vendar je primerno tudi kot pripomoček vsem, ki želijo na razmeroma preprost način opraviti nekatere temeljne računske analize o vozilih.

 

Samo Zupan in Miha Ambrož

 

 

nazaj na seznam