Programiranje in numerične metode v ekosistemu Pythona

Janko Slavič
2017
ISBN 978-961-6980-45-6
 

Programiranje_ISBN_978-961-6980-45-6.pdf

 

 

 

Predgovor

Ta učbenik je v izvorni obliki t. i. izvršljiv učbenik. Gre za nov tip učbenikov, kjer sta tekst in koda združena v en dokument; bralec pa bere in poganja kodo, pri čemer lahko kodo in tekst poljubno spreminja. Bralec izvršljivega učbenika ima na razpolago vse izvorne datoteke. Ta izvršljivi učbenik je prosto dostopen na spletnem naslovu https://github.com/jankoslavic/pypinm. Dokument, ki ga berete, je konverzija izvornih datotek v pdf formatu; pri tej konverziji se izgubi izvršljivost, interaktivnost in delno tudi oblika. Bralcu torej priporočam, da uporablja izvršljiv spletni učbenik, ki se tudi sproti posodablja.

Učbenik je namenjen študentom pri predmetih Numerične metode ter Programiranje in numerične metode, ki se izvajata na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani.

Pri izdelavi učbenika se želim zahvaliti obema recenzentoma, ki sta mi pomagala, da je spletni učbenik boljši. Izr. prof. dr. Jože Petrišič mi je tako predvsem pomagal pri vsebinah iz numeričnih metod, prof. dr. Janez Demšar pa pri vsebinah iz programiranja. Zahvala gre tudi asist. Domnu Gorjupu za tehnično pomoč in Andreji Cigale za skrbno lektoriranje.

Zahvaljujem se tudi družini; takšen učbenik zahteva veliko prilagajanja.

Na koncu pa se bi želel zahvaliti bralcu, ker zanj sem to knjigo pisal!

 

Janko Slavič
 

nazaj na seznam