Dinamika vozil

Jernej Klemenc
2019
ISBN 978-961-6980-60-9
NOVO!

Dinamika vozil_ISBN 978-961-6980-60-9.pdf

 

 

 

Predgovor

Modernega transporta ljudi in dobrin si ni mogoče predstavljati brez cestnih vozil. Predmet Dinamika vozil, ki se kot izbirni predmet predava
na Magistrskem študijskem programu druge stopnje Strojništvo, omogoča študentu pridobiti znanja, s pomočjo katerih bo sposoben razumeti vplive, ki med vožnjo delujejo na vozilo, ter odziv vozila nanje. Študent se seznani z osnovnimi koncepti pogonov cestnih vozil ter njihovimi prednostmi in slabosti. Predmet študentu omogoča pridobitev teoretičnega znanja, s katerim je sposoben analitično določiti mejne zmogljivosti vozila pri danem pogonskem stroju in transmisiji vozila, izdelati zasnovo podvozja vozila, napovedati obnašanje vozila v pogojih mejnih zdrsov ter ovrednotiti vzdolžno, prečno in navpično dinamiko vozila pri vožnji naravnost, v ovinek ali po klancu ter pri pospeševanju in zaviranju vozila. V sklopu predmeta študent pridobi tudi ustrezno znanje o tistih elementih podvozja vozil, ki niso predmet drugih predavanj na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Poleg teoretičnih znanj omogoča predmet Dinamika vozil pridobivanje praktičnih znanj, ki jih bodoči magistri znanosti potrebujejo pri svojem vsakodnevnem delu v razvojnih oddelkih podjetij, ki delujejo v panogah avtomobilske industrije ter
industrije tovornih, kmetijskih, gradbenih in vojaških vozil. Predloge za predavanja so učni pripomoček, ki smo ga prilagodili študijskemu programu druge stopnje Strojništvo. Podajajo teoretično osnovo za vaje pri tem predmetu in so dopolnitev zbirke vaj, ki obsega izbor praktičnih vaj, ki smo jih pri tem predmetu izvajali v zadnjih šolskih letih.

Jernej Klemenc

 

nazaj na seznam