Učbeniki in revije seznam

Analiza
Analiza

Janez Žerovnik, Boštjan Gabrovšek, Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek
2021, 1. izd.
258 str.
ISBN 978-961-6980-79-1

Enotna cena: 12,00 €

NOVO!

več
Analiza in navadne diferencialne enačbe
Analiza in navadne diferencialne enačbe

Janez Žerovnik, Boštjan Gabrovšek, Darja Rupnik Poklukar
2021, 1. izd.
284 str.
ISBN 978-961-6980-80-7

Enotna cena: 12,00 €

NOVO!

več
Linearna teorija krmiljenja sistemov
Linearna teorija krmiljenja sistemov

Primož Podržaj
2021, 1. izd., 6. natis
208 str.
ISBN 978-961-6536-49-3
Enotna cena: 16,00 €

NOVO!

več
Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav
Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav

Tina Novak, Janez Povh, Janez Žerovnik 
2020
227 str.
ISBN 978-961-6980-73-9
Enotna cena: 14,00 € 

NOVO!

več
Matematika 1
Matematika 1

Janez Žerovnik
2020, 3. ponatis 1. izd.
170 str.
ISBN 978-961-6536-23-3
Enotna cena: 8,00 €

 

več
Matematika 3
Matematika 3

Aljoša Peperko, Mihael Perman, Darja Rupnik Poklukar
2020, 2. dopolnjena izdaja
210 str.
ISBN 978-961-6980-69-2
Enotna cena: 11,00 €

 

več
Krautov strojniški priročnik
Krautov strojniški priročnik

Bojan Kraut ... [et al.]
2019, 17. slovenska popravljena izd., predelana, 1. natis
832 str.
ISBN 978-9-61698-068-5
Enotna cena 39,90 €

 

več
Razlagalni slovar strojništva
Razlagalni slovar strojništva

[uredniki Tomaž Berlec ... et al.] 
2019
400 str.
ISBN 978-961-6980-63-0
Enotna cena 25,00 €

več
Zbirka nalog iz mehanske procesne tehnike
Zbirka nalog iz mehanske procesne tehnike

Bombač Andrej
2019, 1. izdaja
111 str.
ISBN 978-961-6980-62-3
Enotna cena 15,00 €

več
Tehniška matematika 2
Tehniška matematika 2

Novak ... [et al.]
2019, 2. dopolnjena izdaja
221 str.
ISBN 978-961-6980-56-2
Enotna cena 9,00 €
 

več
Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi: delovni učbenik za Tehniško mehaniko 1
Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi: delovni učbenik za Tehniško mehaniko 1

Miroslav Halilovič, Janez Urevc, Bojan Starman
3. izd., 2019
XIV, 277 str.
ISBN 978-961-6980-55-5
Enotna cena: 13,00 €
 

več

Akcija prodaje učbenikov

 

Matematika 1
Matematika 1

Novak ... [et al.]
2018, 1. ponatis 2. dop. izd.
215 str.
ISBN 978-961-6980-00-5
Enotna cena: 10,00 €
 

več
Heat pumps for heating and cooling
Heat pumps for heating and cooling

Alojz Poredoš ... [et al.]
2018, 1. izd.
[VI], 199 str.
ISBN 978-961-6980-46-3
Enotna cena: 15,00 €

več
Zbirka rešenih nalog s področja linearne teorije krmiljenja sistemov
Zbirka rešenih nalog s področja linearne teorije krmiljenja sistemov

Primož Podržaj
2017, 1. izd., 3. natis
183 str.
ISBN 978-961-6536-74-5
Enotna cena: 13,00 €
 

več
Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin
Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin

Janko Slavič
2017, 2. izd.
XVI, 269 str.
ISBN 978-961-6980-40-1
Enotna cena: 25,00 €
 

več
Efektivnost izdelkov
Efektivnost izdelkov

Jernej Klemenc
2017, 1. izd.
126 str.
ISBN 978-961-6980-31-9
Enotna cena: 13,00 €
 

več
Matematika 2
Matematika 2

Janez Žerovnik
2017, popravljena in dopolnjena 1. izd.
214 str.
ISBN 978-961-6980-34-0
Enotna cena: 9,00 €
 

več
Matematika 2
Matematika 2

Novak ... [et al.]
2017, 1. popravljena izd.
171 str.
ISBN 978-961-6980-33-3
Enotna cena: 8,00 €
 

več
Diagnostika v okoljskem strojništvu
Diagnostika v okoljskem strojništvu

Marko Hočevar, Matevž Dular
2016
150 str.
ISBN 978-961-6980-25-8
Enotna cena: 13,00 €
 

več
Priporočila preoblikovanja
Priporočila preoblikovanja

Kampuš, Kuzman
2016, 2. izd.
IV, 79 str.
ISBN 978-961-6980-09-8
Enotna cena: 10,00 €

več
Tehniška matematika 1
Tehniška matematika 1

Novak ... [et al.]
2015
183 str.
ISBN 978-961-6980-01-2
Enotna cena: 9,00 €
 

več
Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo
Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo

Janez Tušek
1. ponatis, 2015
XII, 457 str.
ISBN 978-961-6536-75-2
Enotna cena: 40,00 €
 

več
Uvod v hidroenergetske sisteme
Uvod v hidroenergetske sisteme

Hočevar, Dular
2015
158 str.
ISBN 978-961-6980-07-4
Enotna cena: 13,00 €
 

več
Zbirka nalog iz kemijskega računanja
Zbirka nalog iz kemijskega računanja

Iztok Turel, Ivan Leban, Marija Zupančič
5., dopolnjena izd., 2015
114 str.
ISBN 978-961-6536-99-8
Enotna cena: 8,00 €
 

več
Letalski motorji
Letalski motorji

Ferdinand Trenc, Tomaž Katrašnik
2015
VI, 266 str.
ISBN 978-961-6536-86-8
Enotna cena: 15,00 €
 

več
Modeliranje z značilkami na osnovi NX
Modeliranje z značilkami na osnovi NX

Jože Duhovnik, Ivan Demšar, Primož Drešar
2014
VI, 314 str.
ISBN 978-961-6536-88-2
Enotna cena: 14,01 €
 

več
Metal cutting: theory and applications
 Metal cutting: theory and applications

Gordana Globočki Lakić, Davorin Kramar, Janez Kopač
2014
XIII, 221 str.
ISBN 978-961-6536-85-1
Enotna cena: 21,00 €

več
Opis naključnih pojavov
Opis naključnih pojavov

Igor Grabec, Janez Gradišek
2014, 1. ponatis
VIII, 263 str.
ISBN 978-961-6238-42-7
Enotna cena: 16,00 €

več
Tehnična akustika: Merjenje, vrednotenje in zmanjševanje hrupa in vibracij
Tehnična akustika: Merjenje, vrednotenje in zmanjševanje hrupa in vibracij

Čudina M.
2014, 2. dopolnjena izdaja
332 str.
ISBN 978-961-6536-70-7
Študentje in zaposleni na FS: 28,00 €
Zunanji kupci: 39,20 €

več
Uvod v MATLAB: za inženirje
Uvod v MATLAB: za inženirje

Jože Petrišič
2013, 3. natis
231 str.
ISBN 978-961-6536-47-9
Študentje in zaposleni na FS: 12,00 €
Zunanji kupci: 17,01 €

več
Alternativne tehnologije
Alternativne tehnologije

J. Valentinčič, H. Orbanić, D. Kramar, M. Junkar
2012
220 str.
ISBN 978-961-6536-63-9
Študentje in zaposleni na FS: 15,00 €
Zunanji kupci: 21,00 €

več
Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del)
Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del)

Janez Žerovnik
2012
128 str.
ISBN 978-961-6536-58-5
Študentje in zaposleni na FS: 12,00 €
Zunanji kupci: 17,01 €

več
Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike
Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike

Janez Žerovnik … et al.
2011, 4. izd.
289 + [31] str.
ISBN 978-961-6536-56-1
Študentje in zaposleni na FS: 14,01 €
Zunanji kupci: 20,01 €

več
Tehnika spajanja: praktične in računske vaje
Tehnika spajanja: praktične in računske vaje

Janez Tušek
2011, 2. popravljena in dopolnjena izd.
256 str.
ISBN 978-961-6536-53-0
Študentje in zaposleni na FS: 16,00 €
Zunanji kupci: 22,00 €

več
Termodinamika: knjiga za uk in prakso
Termodinamika: knjiga za uk in prakso

Zoran Rant
2011, 2. posodobljena izdaja
607 str.
ISBN 978-961-6536-52-3
Študentje in zaposleni na FS: 15,00 €
Zunanji kupci: 20,01 €

več
Osnove tehnologije preoblikovanja kovin
Osnove tehnologije preoblikovanja kovin

Zlatko Kampuš
2011, 3. natis
95 str.
ISBN 978-961-6238-75-5
Študentje in zaposleni na FS: 9,00 €
Zunanji kupci: 12,50 €

več
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu

Aleksander Čičerov
2011
45 str.
ISBN 978-961-6536-46-2
Študentje in zaposleni na FS: 6,00 €
Zunanji kupci: 8,50 €

več
Zgodovina strojništva in tehniške kulture na Slovenskem
Zgodovina strojništva in tehniške kulture na Slovenskem

2010
537 str.
ISBN 978-961-6536-42-4
cena: 25,00 €
AKCIJA: 5 €

več
Mehanska nihanja
Mehanska nihanja

Miha Boltežar
2010, 2. popravljena izd.
VII, 199 str.
ISBN 978-961-6536-45-5 (zv. 1)
Študentje in zaposleni na FS: 12,00 €
Zunanji kupci: 17,01 €

več
Tehniška matematika 2
Tehniška matematika 2

Janez Žerovnik
2010
216 str.
ISBN 978-961-6536-40-0
Študentje in zaposleni na FS: 12,00 €
Zunanji kupci: 17,01 €
AKCIJA: 3,00 €

 

več
Višja trdnost: zbirka rešenih nalog
Višja trdnost: zbirka rešenih nalog

Franc Kosel
2009
300 str.
ISBN 978-961-6536-34-9
Študentje in zaposleni na FS: 16,00 €
Zunanji kupci: 22,00 €

več
Matematika 2
Matematika 2

Janez Žerovnik
2009, 1. izd.
204 str.
ISBN 978-961-6536-25-7
Študentje in zaposleni na FS: 5,00 €
Zunanji kupci: 9,00 €
UGODNO!

več
Zbirka nalog iz motorjev z notranjim zgorevanjem: za študente univerz in visokih šol
Zbirka nalog iz motorjev z notranjim zgorevanjem: za študente univerz in visokih šol

Frančišek Bizjan
2009
341 str.
ISBN 978-961-6536-33-2
Študentje in zaposleni na FS: 30,00 €
Zunanji kupci: 42,00 €
AKCIJA: 3,00 €

več
Matematika za študente tehnike in naravoslovja: prvi del
Matematika za študente tehnike in naravoslovja: prvi del

Pavlina Mizori - Oblak
2009, ponatis 6. izd.
379 str.
ISBN 978-961-6536-30-1
Študentje in zaposleni na FS: 15,00 €
Zunanji kupci: 20,01 €

več
Inženirska grafika
Inženirska grafika

Jože Duhovnik, Milan Kljajin, Milan Opalić
2009
1 zv. (loč. pag.)
ISBN 978-961-6536-31-8
Študentje in zaposleni na FS: 10,00 €  
Zunanji kupci: 10,00 € 
UGODNO!

več
Nelinearni krmilni sistemi I
Nelinearni krmilni sistemi I

Zoran Kariž
2009, 1. izd.
154 str.
ISBN 978-961-6536-26-4
Študentje in zaposleni na FS: 11,00 €
Zunanji kupci: 16,00 €

več
Tehniška matematika
Tehniška matematika

Aleksej Turnšek
2007, 2. dopolnjena izd.
306 str.
ISBN 978-961-6536-20-2
Študentje in zaposleni na FS: 13,00 €
Zunanji kupci: 19,00 €
AKCIJA: 3,00 €

 

 

več
Naloge iz tehniške fizike
Naloge iz tehniške fizike

Darja Horvat, Janez Možina, Rok Petkovšek
2007
128 str.
ISBN 978-961-6536-18-9
Študentje in zaposleni na FS: 8,00 €
Zunanji kupci: 14,01 €

več
The product is you: English for students of mechanical engineering
The product is you: English for students of mechanical engineering

Bernarda Kosel
2006, 3. dopolnjena izd.
208 str.
ISBN 961-6238-24-8
Študentje in zaposleni na FS: 15,00 €
Zunanji kupci: 21,00 €
AKCIJA: 3,00 €

več
Generatorji toplote
Generatorji toplote

Janez Oman
2005, 1. izd.
280 str.
ISBN 961-6238-97-3
Študentje in zaposleni na FS: 13,00 €
Zunanji kupci: 19,00 €
AKCIJA: 3,00€

več
Obdelovalni stroji, orodja in naprave: modulna gradnja obdelovalnih strojev
Obdelovalni stroji, orodja in naprave: modulna gradnja obdelovalnih strojev

Janez Kopač
2005
str. 224
ISBN 961-6238-99-X
Študentje in zaposleni na FS: 12,00 €
Zunanji kupci: 18,00 €

več
Lastnosti zraka, goriv in dimnih plinov
Lastnosti zraka, goriv in dimnih plinov

Andrej Senegačnik, Janez Oman
2004, 1. izd.
135 str.
ISBN 961-6238-89-2
Študentje in zaposleni na FS: 13,00 €
Zunanji kupci: 18,00 €

več
Osnove ekonomike podjetja za inženirje: teorija, uporaba, primeri, naloge
Osnove ekonomike podjetja za inženirje: teorija, uporaba, primeri, naloge

Franc Bizjak
2004
135 str.
ISBN 961-6238-87-6
Študentje in zaposleni na FS: 15,00 €
Zunanji kupci: 21,01 €
AKCIJA: 3,00 €

 

več
Metodika konstruiranja
Metodika konstruiranja

Jože Hlebanja
2003
238 str.
ISBN 961-6238-70-1
Študentje in zaposleni na FS: 12,00 €
Zunanji kupci: 18,00 €

več
Obdelovalna tehnika in eksperimentalne metode: osnove s primeri
Obdelovalna tehnika in eksperimentalne metode: osnove s primeri

Samo Šali, Janez Kopač
2003
104 str.
ISBN 961-6238-74-4
Študentje in zaposleni na FS: 7,00 €
Zunanji kupci: 10,00 €

več
Tabele termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare: po modelu IAPWS-IF97
Tabele termodinamičnih lastnosti vode in vodne pare: po modelu IAPWS-IF97

Igor Kuštrin, Andrej Senegačnik
Priloga: Mollierov h,s diagram za vodo in vodno paro
2001
V, 266 str.
ISBN 961-6238-53-1
Študentje in zaposleni na FS: 15,00 €
Zunanji kupci: 20,01 €

več
Mollierov h,s diagram za vodo in vodno paro: izračunan po "IAPWS-IF97"
Mollierov h,s diagram za vodo in vodno paro: izračunan po "IAPWS-IF97"

Igor Kuštrin, Andrej Senegačnik
2001

format: A1
cena: 0,65 €

format: A3
cena: 0,50 €

Evolventne zobniške dvojice: slovenski strokovni izrazi z ustrezniki v angleščini (po standardih ISO) in nemščini (po standardih DIN) ter definicijami
Evolventne zobniške dvojice: slovenski  strokovni izrazi z ustrezniki v  angleščini (po standardih ISO) in  nemščini (po standardih DIN) ter definicijami

Jože Puhar
2000
IV, 78 str.
ISBN 961-6238-31-0

Študentje in zaposleni na FS: 5,00 €
Zunanji kupci: 7,00 €
AKCIJA: 2,00 €

več