Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi: delovni učbenik za Tehniško mehaniko 1

Miroslav Halilovič, Janez Urevc, Bojan Starman
3. izd., 2019
XIV, 277 str.
ISBN 978-961-6980-55-5
Enotna cena: 13,00 €
 

 

 

 

Spremna beseda

Pred nami je učbenik, ki izkazuje neverjetno izvirnost v več pogledih. Je domišljeno oblikovan, učni cilji so po poglavjih jasno opredeljeni, učne vsebine so nazorno predstavljene in znotraj poglavij strukturirane, tako da bralcu omogočajo lažje utrjevanje in dopolnjevanje, predvsem pa učbenik omogoča s tehtno izbranim naborom demonstracijskih primerov, računskih nalog ter eksperimentalno zastavljenih vaj zvezno osvajanje snovi in krepitev razumevanja osnovnih principov mehanike. Pri ustvarjanju tega dela so avtorji izhajali iz svojih izkušenj v vlogi študenta in hkrati pedagoškega delavca, ob tem pa trčili na obvezna razhajanja v posamičnem razumevanju, ki so po usklajevanju praviloma vodila v najprimernejše tolmačenje. Vse to je ob neizmerni mladostni energiji in samokritičnosti avtorjev podlaga temu izredno kakovostnemu učbeniku.

Vse preveč je tako v slovenskem prostoru kot tudi v svetu literature iz obravnavane osnovne tematike mehanike - statika in trdnost, katere predstavitev vsebine je ukalupljena in sledi že desetletja uveljavljenim vzorcem. V tem pogledu je pričujoči delovni učbenik dobrodošla sprememba, ki jo kot učitelj predmeta Tehniška mehanika 1 nadvse pozdravljam. Učbenik zapolnjuje vrzel med srednješolskimi učbeniki in klasičnimi univerzitetnimi učbeniki mehanike. Mehanika je v srednjih šolah podana elementarno, zato je za mnogo študentov miselni preskok na zahtevnejšo raven relativno hud. V učbeniku obravnavani primeri so skrbno izbrani in se rutinsko ne ponavljajo. Posebno težo daje učbeniku tudi nabor eksperimentalnih nalog, ki so zamišljene tako, da jih študent ob razpoložljivi laboratorijski opremi samostojno postavi, fizikalno dogajanje v izvedenem eksperimentu pa ustrezno analizira in komentira. S tem študent na preprost način pridobi vedenje o konceptih zahtevnejše mehanike. Prepričan sem, da pristop, ki je dosledno uveljavljen v učbeniku, krepi razmišljanje študenta, gradi njegovo razumevanje mehanike in vzpodbuja suverenost tako pri reševanju parcialnih nalog kot pri osvajanju celovite podobe.

Ker je učbenik namenjen študentom, izražam ob njegovem izidu iskreno željo, da bi ga ti sprejeli za svojega in bi postal nepogrešljivo gradivo pri njihovem študiju strojništva. Študentom želim, da bi vsaj del vneme, vztrajnosti in predanosti, pa tudi kritičnega razmišljanja, ki so jih avtorji učbenika pri njegovem ustvarjanju izkazali, prešel tudi nanje. Pomembnost prvih korakov v svet mehanike in njih razumevanje sta ključna za uspešno tehniško pot bodočega inženirja. Nenazadnje so principi mehanike osnova tako človekovemu gibanju v prostoru (kar sicer človek običajno opravlja nezavedno in v večini primerov uspešno, a s hudo nevšečnimi posledicami v primeru njihovega nespoštovanja) kot človekovemu zavestnemu poseganju v okolje z ustvarjanjem tehniških rešitev, ki človeštvu omogočajo ugodnejše bivalne pogoje.

Nenazadnje dojemam učbenik tudi kot pomemben prispevek pri udejanjanju ciljev po izboljšanju kakovosti študijskega procesa, kar si je Fakulteta za strojništvo postavila kot temeljni cilj ob prehodu na bolonjsko prenovljene študijske programe.

 

Prof. dr. Boris Štok

nazaj na seznam