Nagovori dekana diplomantom 2008-2011

Jožef Duhovnik
2011
95 str.
ISBN 978-961-6536-51-6
Študentje in zaposleni na FS: 10,00 €
Zunanji kupci: 15,00 €
AKCIJA: 1,00 €

 

 

Uvod

Nagovor ob inavguraciji diplomantov je lahko priložnost za besede, ki naj poslušalcem ostanejo ali pa se zgubijo v poplavi besed vsakdanjika. Odločitev je osebna in povezana s slavnostnim govornikom. Na Fakulteti za strojništvo je praviloma slavnostni govornik dekan. Ob prevzemu dekanskih dolžnosti sem se odločil, da bom na inavguraciji diplomantov poskušal približati prehod v novo življenjsko obdobje z besedami, ki morda niso običajne za tehniško okolje.

Po prvem nagovoru leta 2008 sem dobil kar nekaj prošenj za kopije besedila. Kasneje so sledile še druge, izrečene ob srečanjih z materami in očeti diplomantov na različnih koncih Slovenije. Zadnja je bila izrečena na srečanju pevskih zborov na Taboru nad Dornberkom. Mati našega diplomanta me je dohitela okrog polnoči v sprehajajoči skupini, me pozdravila in se zahvalila za besede na inavguraciji svojega sina pred nekaj dnevi. Navdušena je bila nad scenarijem slovesnosti in govorom. Prosila me je za kopijo govora. Bil je čas prehoda v nov dan, besede presenečenja v naši skupini so bile izrečene naglas in navdušeno, zato mi ni bilo težko sprejeti odločitve, da svoje govore objavim.

Tako je bilo treba samo še »delati«. Pred sabo imaš cilj, usedeš se za mizo in luč ti podaljša delovni dan. Marsikdo me vpraša, kje le najdem čas. Za urejevanje teh zapisov sem si ga vzel kar v Budimpešti, v nočeh ob kozarcu tokaja in spominih iz osemdesetih let dvajsetega stoletja na glasbo ciganskega orkestra v avstroogrskem ambientu dokaj dobro ohranjenega hotela. Že časovna opredelitev dogajanja trideset let kasneje rada ponagaja z letnicami našega bivanja na tem svetu. Pa nič zato. V času, ki nam je dan, in z veselim, prešernim navdihom lahko postorimo marsikaj, ne da bi začutili utrujenost ali si zaželeli umik v tihi in samotni svet.

Ob urejanju besedil je misel na »nekaj več« prišla kar sama od sebe. Nekaj več je objava oblike diplom od leta 1948 naprej. Oblika dokumentov naj oriše čase, ki smo jih na naši Fakulteti za strojništvo prebrodili od njene popolne samostojnosti v letu 1960 do danes. Zapisi na obrobju, imena podpisnikov in prejemnikov bodo dokazovala rast in razrast področja strojništva. Tako bralec v besedah ne bo iskal samo prispodobe časa, ampak bo v faksimilih dokumentov med branjem enega in drugega nagovora zastal in obudil spomine na čase, ki smo jih živeli.

Dolgo sem razmišljal, ali naj tiste dele govorov, ki se ponavljajo, zbrišem ali naj ostanejo. Odločil sem se za celovito predstavitev, razen tistega zadnjega dela, v katerem je treba naštevati število diplom za posamezne programe. Le redko se te številke pojavijo v javnosti, kakor da nas je sram. Zaradi večje preglednosti in zato, ker se za inženirja spodobi, da podatke predstavi urejeno in jih ne prekrije z gostobesednostjo opisa, sem na koncu predstavitev zbral podatke po letih. Tako bo na enem mestu vidna rast inženirstva na področju strojništva od začetkov do danes, podrobno pa v obdobju zadnjih štirih let.

V vsak nagovor sem poskušal vključiti dogodke časa, ki smo ga takrat živeli. Ker gredo podrobnosti dogodkov prehitro v pozabo, sem za bralca pripravil kratek oris stanja ali dogodka, ki je navdihnil zapisano misel. Opomba je vnesena pod črto, neposredno na tisti strani, kjer sem dogodek komentiral. Tako ne bo šlo v pozabo tisto, kar smo kot živa generacija doživeli in predvsem prenesli naprej, nekateri nemo, drugi z odzivom javne besede.

Pred nagovori sem predstavil nekaj ključnih mejnikov v razvoju programov študija strojništva in prve diplomante pri vsakem novem programu. Po vseh nagovorih pa sem navedel število diplomantov v posameznih letih. Prav te številke najbolje odražajo pedagoško dejavnost fakultete.

Z odličnim tehničnim urednikom Darkom Švetakom, ki mu je sodobna tehnika urejanja blizu, je postal dokumentarni del še posebno bogat. Zaradi njegove posebne prizadevnosti sem lahko na letalu iz Bostona gradivo dopolnil v končno obliko. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki so radostno prispevali dokumentarno gradivo in s tem zagotovili sporočilnost časa, ki so ga doživeli ob zaključku študija na naši fakulteti.

Vsem, ki so me spodbujali k objavi, in vsem, ki so iskreno prihiteli s stiskom roke se še enkrat zahvaljujem. Posebej se želim zahvaliti gospe Danici Kotnik, ki mi je skrbno pripravila originale podeljenih diplom od leta 1960 naprej in tako pomembno dopolnila knjižico. Celovitost te knjižice je zaradi njenega prispevka še bolj izrazita. Lektoriranje je opravila gospa Irena Velikonja in tako z veščo roko dopolnila bogastvo našega, slovenskega jezika.

 

Prof. Jože Duhovnik

 

nazaj na seznam