Osnove tehnologije preoblikovanja kovin

Zlatko Kampuš
2011, 3. natis
95 str.
ISBN 978-961-6238-75-5
Študentje in zaposleni na FS: 9,00 €
Zunanji kupci: 12,50 €

 

 

 

Uvodna beseda

Študentje strojništva, ki jih zanimajo tehnološki procesi, so pogostokra tizgubili stik z njihovimi osnovami, z razlago pogojev, ki so potrebni, da se opravi določena tehnološka operacija. To dejstvo je še posebno pomembno za procese preoblikovanja, kjer nepoznavanje njihove narave lahko povzroči nepravilna sklepanja in odločitve ter končno nemogočo ali nestabilno proizvodnjo.

Za poznavanje narave procesov, njihovih vplivnih parametrov in osnovnih zakonitosti je dobro imeti delo, ki je stalno pri roki in na pregleden način podaja navedeno problematiko.

Študentje drugih tehnično - tehnoloških disciplin, kakor tudi strokovnjaki iz prakse, se tudi pogostokrat srečajo s preoblikovanjem, saj je ta tehnologija z enim od najmočnejših indeksov gospodarske rasti. Tudi zanje je poznavanje osnov preoblikovanja nujno, če hočejo priti do uspešnih rešitev kompleksnih oblikovalsko - tehnoloških problemov.

Končno je poleg nazornega podajanja snovi potrebno pohvaliti še bogato zbirko priporočene literature, kjer radovedneži lahko najdejo še kaj več.

Delo bi torej toplo priporočili kot pomožni učbenik vsem, ki so na ta ali oni način prišli v stik s preoblikovanjem in bi ta stik tudi radi poglobili.

 

Prof. dr. Karl Kuzman, univ. dipl. inž. str.

 

Predgovor

Gradivo Osnove tehnologije preoblikovanja kovin je namenjeno predvsem naprednim študentom visokošolskega študija, ki nimajo potrebnega teoretičnega znanja plastomehanike in jim je vsebina odličnih knjig - učbenikov prof. F. Gologranca Preoblikovanje I in Preoblikovanje II prezahtevna. Vsebina je prav tako primerna za vse tehnologe, konstrukterje in druge razvijalce, ki nimajo potrebnih osnov za načrtovanje preoblikovalnih postopkov, računanje sil, deformacij, energije, omejitev postopkov in podobno. Bliža se čas, ko bodo tudi v tehniki preoblikovanja širše dostopne računalniško podprte metode, predvsem te, ki temeljijo na metodi končnih elementov (MKE). Toda brez teoretičnega predznanja ni mogoče kakovostno oceniti rezultatov računalniške simulacije, ki so lahko zaradi množice vplivov tudi povsem napačni in zavajajoči.

Za boljše razumevanje snovi je v učbeniku tudi nekaj primerov. V prilogi je prikazan način reševanja preoblikovalnega postopka (nakrčevanja) z elementarno teorijo plastičnosti. Na koncu knjige je tudi predstavljen primer reševanja postopka nakrčevanja na kladivu z uporabo osnov, razloženih v učbeniku. Prikazani so različni načini reševanja, ki vplivajo na natančnost rezultata.

V knjigi skoraj ni preoblikovalnih podatkov, saj jih lahko dobite v odličnih Priporočilih za načrtovanje preoblikovalnih postopkov prof. K. Kuzmana.

 

Zlatko Kampuš

nazaj na seznam