Letalski motorji

Ferdinand Trenc, Tomaž Katrašnik
2015
VI, 266 str.
ISBN 978-961-6536-86-8
Enotna cena: 15,00 €
 

 

 

 

Spremna beseda h knjigi Letalski motorji

Vsebina predloženega visokošolskega učbenika je namenjena razumevanju in zvišanju ravni znanja študentov letalstva, ki se pripravljajo na teoretični izpit iz snovi Letalski pogonski motorji, kar vodi k pridobitvi licence pilota transportnega letala (ATPL). Vsebina gradiva je usklajena z zahtevami ustrezne evropske zakonodaje s področja s letalstva JAR - CFL in pokriva zahteve učnega programa EASA - FCL. Knjiga predstavlja prvi namenski učbenik o letalskih pogonskih motorjih v Republiki Sloveniji, ki celostno in poglobljeno obravnava tematiko letalskih motorjev, je usklajen z evropsko zakonodajo in slovenskim strokovnim izrazjem, ki ga predpisuje Slovenski standard SIST 1027-3a. V gradivu so podane osnovne značilnosti delovanja letalskih motorjev z obšimimi razlagami, ki omogočajo vzpostavitev vzročnih povezav. Gradivo je podprto s številnimi preglednicami, diagrami in skicami, ki olajšajo razumevanje snovi. Poleg osnovne ravni podajanja snovi vsebuje knjiga tudi dodatke k poglavjem, kjer so podane popolnejše in analitsko podprte razlage zahtevnejših pojavov. S tem je omogočena pridobitev poglobljenega znanja in takojšen prehod na višjo raven znanja. Kljub temu da je gradivo v osnovi namenjeno študentom visokošolske ravni oziroma ravni prve bolonjske stopnje, ki se pripravljajo na teoretični izpit za pridobitev licence ATPL, je napisano na način, da ga lahko uporabljajo in razumejo tudi vsi drugi, ki se ukvarjajo z letalskimi motorji. Širina obravnave snovi omogoča razumevanje snovi tudi na najvišjih ravneh študija letalstva oziroma strojništva. Vsebina je namenjena pilotom letal in helikopterjev, vzdrževalcem pogonskih letalskih naprav, strokovnemu osebju letalskih prevoznikov, posebnim uporabnikom letalskih prevozov (policija, vojska) in ne nazadnje tudi strokovnjakom v državni upravi, ki so zadolženi za zračno plovbo. Poudarek pri podajanju snovi je na jasnosti, razumljivosti in povezovalnosti, ki vodi k trajnemu obvladovanju specifične snovi.

 

Avtorja

nazaj na seznam