Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks

Jože Duhovnik, Ivan Demšar, Primož Drešar
2017, prenovljena izd.
VI, 274 str.
ISBN 978-961-6980-28-9
Enotna cena: 14,01 €
 

 

 

 

Predgovor k prenovljeni izdaji

Spoštovani bralec,

pred vami je enajsta izdaja učbenika o modeliranju izdelkov in prostora. Sedem učbenikov je bilo izdanih za programski paket SolidWorks in trije za programski paket Siemens NX. Po bolonjski prenovi študijskih programov je bil prvi tovrstni učbenik izdan leta 2009. Takoj naslednje leto je bila izdan angleški prevod za tuje študente. V letu 2011 je nato izšel prenovljen učbenik, na osnovi katerega je bila leta 2012 izdelana še različica za programski paket Siemens NX. Oba učbenika sta bila v letu 2014 ponovno natisnjena. Istega leta smo temelito prenovili vsebino učbenikov in poleg slovenskih izdaj v letu 2015 pri mednarodni založbi Springer Verlag izdali še angleško verzijo. Obnovljen je bil natis slovenske verzije v letu 2016.

Tokratna prenova in posodobitev učbenika je bila potrebna predvsem zaradi celostne prenove programskega paketa. Poleg vsakoletnih sprememb in dopolnil je bila v verziji 2016 narejena celovita prenova uporabniškega vmesnika. Z uveljavitvijo visokoločljivostnih zaslonov se je pojavila potreba po zamenjavi vmesnika, ki bo omogočal dinamično prilagajanje velikosti elementov vmesnika (meniji, ikone, ukazi ... ) se je v verziji SolidWorks 2016 predstavili nov uporabniški vmesnik, ki je prilagojen predvsem visoko ločljivim zaslonom. Dodatno so uporabljene nove oblike in barve ikon in menijev, ki omogočajo lažje delo osebam z motnajmi vida.

Tako smo v pričujoči izdaji vse slike prilagodili aktualni verziji programskega paketa SolidWorks Education Edition 2016/17. Prav tako smo odpravili napake in dopolnili vsebino, da bo bralcu oz. uporabniku še lažje razumljiva.

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem sodelovcem in sodelavkam, ki so v vseh letih na kateri koli način pomagali pri nastanku dela.

 

Avtorji 

nazaj na seznam