Kemija

Iztok Turel
2017, 1. ponatis 1. izd.
97 str.
ISBN 978-961-6238-36-6
Enotna cena: 9,00 €

 

 

 

 

Predgovor

Pri svojih predavanjih sem opazil, da včasih študentje ne vedo ali bi si zapisovali tisto kar piše na prosojnicah ali bi zapisovali tisto kar predavatelj pove ali pa bi morda izbrali kako tretjo možnost. Tudi sam se še spominjam dni, ko sem kot študent z grozo ugotavljal, da še nisem zabeležil vsega, predavatelj pa je že razlagal naslednjo stvar. .. Zato sem se odločil, da skušam te dileme študentom olajšati. Pripravil sem študijsko gradivo, ki je pred vami in vključuje bistvene stvari, ki bode podrobneje obdelane na predavanjih. Po moji oceni bo tako spremljanje predavanj lažje in upam da tudi bolj učinkovito.

Seveda to študijsko gradivo še zdaleč ne more nadomestiti študentove prisotnosti na predavanjih, ki so popestrena še z demonstracijskimi eksperimenti in drugimi zanimivimi podatki. Nikakor gradivo tudi ne more nadomestiti kvalitetnih obširnejših učbenikov, ki so yam na voljo. Služi naj kot ogrodje, ki ga že na predavanjih dopolnjujte s svojimi opombami in yam bo nato pri poglobljenem študiju iz učbenikov pomagalo lažje razumevati probleme. Na nekaterih mestih je že med tekstom izpuščeno nekaj praznega prostora, kamor lahko narišete skice, vpišete enačbe in drugo, kar v gradivu ni vsebovano. Največkrat bo taksno mesto označeno z znakom svinčnika.

Moja želja je, da bi na ta način predavanja postala bolj prijazna in bi od njih odnesli več. Ker gre za prvo verzijo gradiva bom hvaležen, če mi sporočite morebitne napake v tekstu, skušal pa bom upoštevati tudi vase druge smiselne opombe.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil kolegu prof. dr. Primožu Šegedinu, ki mi je stal ob strani pri uvajanju v delo visokošolskega učitelja. Njegove ideje se močno odražajo iz nastalega gradiva.

 

Avtor 

nazaj na seznam