Asistenti stažisti in mladi raziskovalci

asist. Dominik Kozjek

naziv: asistent
delovno mesto: MLADI RAZISKOVALEC VII/2 -0
katedra: 04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo
laboratorij: Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo LAKOS
št. sobe: S 66
telefon: 742
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.lakos.fs.uni-lj.si
Izobrazba

2015: magister inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2013: diplomirani inženir strojništva (UN), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2015-danes: mladi raziskovalec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

nazaj na seznam