Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Robert Kunc

Tajništvo: Renata Piščanec

Raziskovalna področja: Strojništvo, Specialna konstrukcijska znanja, Ležaji velikih dimenzij, Kotalno vrtljive zveze, Procesi zgorevanja v motorjih z notranjim zgorevanjem, Vozila, Prometne nezgode, Konstruiranje strojev, Mehanika konstrukcij in strojev, Geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje, Ekspertni sistemi

Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/cemek