Infrastrukturni center

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

 

Infrastrukturni center za sodobno strojništvo je raziskovalna skupina (0782-037), ki deluje v sklopu Mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) in je delno sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.


IC za sodobno strojništvo omogoča kvalitetnejše delovanje, infrastrukturno podporo, vrhunsko znanje in medsebojno sodelovanje med raziskovalnimi skupinami znotraj raziskovalnih inštitucij, slovenske industrije in širše v mednarodnem prostoru. Sestavljen je iz raziskovalno-razvojnih enot, ki podpirajo delovanje skupin iz več različnih usmeritev v okviru strojništva in tudi drugih tehničnih disciplin. S svojo opremo, znanjem in usposobljenimi kadri predstavlja infrastrukturno podporo predvsem na področju večje raziskovalno-razvojne opreme, ki je iz objektivnih razlogov ni mogoče in tudi ni smiselno podvajati v slovenskem prostoru, ki je relativno majhen. Hkrati pa IC za sodobno strojništvo omogoča medsebojno povezavo raziskovalno-razvojnih enot med seboj in z uporabniki preko sodobnih informacijskih poti in tehnologij, kot so video-konferenčni sistemi, mreže, delovne postaje in druge računalniške povezave.

Smiselno se vsebina infrastrukturnega programa deli v 4 raziskovalno-razvojne enote/centre, ki so formirani kot vsebinski sklopi za določena področja in razpolagajo z opremo velike vrednosti, ki je netipična za manjše uporabnike, hkrati pa zahteva visoko usposobljene in specializirane kadre za upravljanje in vzdrževanje le-te:

1. Center makromehanskih vrednotenj materialov in konstrukcij
2. Center video-diagnostičnih analiz v procesnem strojništvu
3. Center diagnostike površin in maziv v strojnih konstrukcijah
4. Center informacijskih tehnologij in računalniške podpore

 

Raziskovalna in infrastrukturna oprema

V okviru IC za sodobno strojništvo deluje najmočnejši superračunalnik v slovenskem univerzitetnem okolju HPCFS (»High Performance Computing« Fakultete za Strojništvo), ki se uporablja za reševanje zahtevnih inženirskih raziskovalnih problemov. Spletna povezava na HPCFS: .

Ostala raziskovalna in infrastrukturna oprema:

Naprava za izvajanje prilagojenih triboloških testov

Naprava za merjenje debelin "in-situ" mejnih mazalnih filmov v rangu nanometrske skale

Sistem za karakterizacijo vedenja časovno-odvisnih materialov na nano in mikro skali (Nanoindenter – sistem za nanoin-dentacijo)

Eksperimentalni laserski sistem za mikro-obdelave

Vertikalni rezkalni center - visokohitrostni obdelovalni stroj

Profilometer optični 3D

Sistem za analizo hitrih dogodkov pri prenosu toplote in snovi v infrardečem spektru

Vrstični elektronski mikroskop (SEM) - z delovanjem pri nizkem vakuumu (LV-SEM) in EDS analizatorjem, z možnostjo analize z oljem kontaminiranih in neprevodnih vzorcev

Optični brezkontaktni 3D mikroskop

Visokoločljiva hitra kamera za raziskave laserskih procesov, kavitacije in deformacij

Sistem za analizo sinteznega plina

Varilnik za optična vlakna z dodatki

 

Vodja IC za sodobno strojništvo je doc. dr. Tone Češnovar. 

nazaj na seznam