Nacionalni projekti

arrs1.png

 

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Članica UL: UL Fakulteta za strojništvo; nosilna organizacija Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
  • Šifra projekta: N1-0057
  • Naslov: Visoko zmogljiv reševalec za binarne kvadratične probleme
  • Trajanje: 01.01.2017 - 31.12.2019
  • Vodja: izr. prof. dr. Janez Povh
  • Veda: Naravoslovno-matematične vede
  • Bibliografske reference: Povezava