Nacionalni projekti

arrs1.png

 

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Članica UL: UL Fakulteta za strojništvo
  • Šifra projekta: J2-9223
  • Naslov: Kristalografija nagubanih elastičnih površin
  • Trajanje: 01.07.2018 - 30.06.2021
  • Letni obseg: 0,75
  • Vodja: doc. dr. Miha Brojan
  • Veda: Tehniške vede 
  • Sodelujoče RO: Povezava
  • Sestava projektne skupine: Povezava
  • Bibliografske reference: Povezava
Vsebinski opis projekta:

Pokazali bomo, da so periodični samo-urejeni vzorci, ki jih najdemo v nagubanih elastičnih strukturah, lahko predstavljeni v okviru obravnave trdnih kristalov in smektičnih tekočih kristalov. Glavni cilj je najti preslikavo med deformacijsko topografijo in dobro znanima kristalografijama trdnih in smektičnih tekočih kristalov. Najdena preslikava nam bo omogočila prenos različnih idej znanih iz teorije kristalografije nazaj na deformacijska stanja v okviru mehanike kontinuov in mehanike struktur. Rezultati predlaganega projekta bodo:

i) omogočili odkritje novih lastnosti deformabilnih mehanskih sistemov, ki jih ni mogoče opisati v okviru mehanike struktur,

ii) poenostavili metode reševanja v okviru mehanike kontinuov in mehanike struktur,

iii) omogočili nove pristope pri aplikacijah v mehaniki struktur.

 

Ključni deli projetka so:

a) razvoj analitičnih orodij

b) razvoj numeričnih orodij

c) simulacije danih problemov

d) eksperimenti: razvoj polimernih zmesi in naprav ter izvedba eksperimentov

e) diseminacija, pisanje poročil, znanstvenih prispevkov

 

Faze projekta in njihova realizacija:

Faze projekta so v prvi polovici trajanja projekta realizirane v naslednjem obsegu (v %) :

a) razvoj analitičnih orodij (40 %)

b) razvoj numeričnih orodij (100 %)

c) simulacije danih problemov (40 %)

d) eksperimenti: razvoj polimernih zmesi in naprav ter izvedba eksperimentov (60 %)

e) diseminacija, pisanje poročil, znanstvenih prispevkov (30 %)