Nacionalni projekti

arrs1.png

 

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Članica UL: UL Fakulteta za strojništvo
  • Šifra projekta: L2-9244
  • Naslov: Okolju prijazna zelena tehnologija mazanja na osnovi nano-inženiringa za trajnostno visokozmogljivo štancanje
  • Trajanje: 01.07.2018 - 30.06.2021
  • Letni obseg: 0,67
  • Vodja: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Veda: Tehniške vede
  • Sodelujoče RO: Povezava
  • Sestava projektne skupine: Povezava
  • Bibliografske reference: Povezava
Vsebinski opis projekta:

Projekt GreenSTAMP se osredotoča na zasnovo novejših, okolju prijaznih, visoko-zmogljivih, mejnih-filmov v kontaktih pri štancanju, ki bodo zadostili tako tehnološkim kot tudi naraščajočim in vedno bolj strogim zahtevam zakonodaje po zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. To je ključna zahteva pri štancanju in ostalih visoko-obremenjenih mazanih mehanskih komponentah, saj so že obstoječe evropske in domače regulative postavile ostre zahteve pri uporabi nekaterih najbolj učinkovitih mazalnih aditivov in tako vplivale na delovanje nekaterih najsodobnejših naprav.

V tem med-sektorskem in interdisciplinarnem projektu sodelujeta dve, v svetovnem merilu vodilni skupini: akademska, ki je pionir pri mnogih raziskavah o mejnih filmih in mejnem mazanju (Laboratorij za Tribologijo in površinsko Nanotehnologijo; TINT) ter raziskovalno-razvojna ekipa iz podjetja Hidria, ki je eden od štirih največjih svetovnih proizvajalcev  visoko-kvalitetnih jeklenih električnih lamel za elektromotorje za najbolj vidne proizvajalce originalnih delov v avtomobilski industriji. Hidria, ki spada med vodilna evropska podjetja za visoko-tehnološke trajnostne in okolju prijazne tehnologije, je odločena, da bo kot prva vpeljala novejše, napredno, zeleno mazanje v proces štancanja in tako zadostila strogim zakonodajnim predpisom in hkrati dosegla izboljšano delovanje.

Faze projekta in njihova realizacija:

DS1 – Izbor materialov, maziv in priprava vzorcev (Vodilni partner: Hidria)

Naloga 1.1: Izbor materialov (Hidria): Ta naloga je bila realizirana.

Naloga 1.2: Izbor baznih tekočin in aditivov (Hidria, TINT): Ta naloga je bila realizirana.

Naloga 1.3: Priprava mešanic (TINT, Hidria): Ta naloga še ni bila realizirana.

Naloga 1.4: Priprava trdnih vzorcev (TINT): Ta naloga je bila realizirana.

 

DS2 – Omočljivost, površinska prosta energija, topnost, čiščenje in korozivnost (Vodilni partner: TINT)

Naloga 2.1: Površinska prosta energija in omočljivost (TINT):  Ta naloga je v fazi realizacije (ocena realizacije: 20 %).

Naloga 2.2: Topnost mešanic (TINT): Ta naloga še ni bila realizirana.

Naloga 2.3: Korozivnost mešanic in čiščenje (Hidria): Ta naloga še ni bila realizirana.

 

DS3 – Mazalni učinki v tribo-kontaktu (Vodilni partner: TINT)

Naloga 3.1: Določitev kontaktnih pogojev ter tribološko testiranje (TINT): Ta naloga je v fazi realizacije (ocena realizacije: 70 %).

Naloga 3.2: Tribometrične analize: Ta naloga je v fazi realizacije (ocena realizacije: 70 %).

 

DS4 – Kemijska in mehanska karakterizacija mejnih filmov na nano-nivoju (Vodilni partner: TINT)

Naloga 4.1: Karakterizacija mejnih filmov (TINT, Hidria): Ta naloga je v fazi realizacije (ocena realizacije: 30 %).

 

DS5 – Metodologija laboratorijskega tribološkega preizkušanja (Vodilni partner: TINT)

Naloga 5.1: Mapiranje mehanizmov obrabe (TINT): Ta naloga je v fazi realizacije (ocena realizacije: 35 %).

Naloga 5.2: Laboratorijska metoda štancanja in metodologija (TINT): Ta naloga je v fazi realizacije (ocena realizacije: 75 %).

 

WP6 – Validacija v realnem postopku štancanja (Vodilni partner: Hidria)

Naloga 6.1: Validacija (Hidria): Ta naloga še ni bila realizirana.

 

WP7 – Mehanizmi mazanja, optimizacija in zasnova medfaznih kontaktov (Vodilni partner: TINT)

Naloga 7.1: Določitev mehanizmov mazanja (TINT): Ta naloga še ni bila realizirana.

Naloga 7.2: Nano-inženiring zelenih kontakov (TINT, Hidria): Ta naloga še ni bila realizirana.

 

WP8 – Upravljanje (Vodilni partner: TINT)

Naloga 8.1: Aktivnosti koordinatorja, SB in DEB: Ta naloga poteka ves čas.

Naloga 8.2: Upravljanje dnevnih aktivnosti: Ta naloga poteka ves čas.

 

WP9 – Uporaba in objava rezultatov projekta (Lead Partner: Hidria)

Naloga 9.1: Zagotavljanje maksimalnega obveščanja javnosti o rezultatih projekta: Ta naloga poteka ves čas.

 

Naloga 9.2: Zaščita intelektualne lastnine (IPR) in industrializacijske aktivnosti: Ta naloga bo v fazi realizacije glede na potrebo.