Sistem za analizo hitrih dogodkov pri prenosu toplote in snovi v infrardečem spektru

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Sistem za analizo hitrih dogodkov pri prenosu toplote in snovi v infrardečem spektru
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Iztok Golobič
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Spremljanje hitrih dogodkov prenosa toplote in snovi v vidnem in v infrardečem spektru v laboratorijskem, industrijskem in naravnem okolju. V vidnem spektru lahko uporabimo mikroskop. Za Joulovo gretje je na razpolago 1000 A DC usmernik.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Preko spletnega ali telefonskega kontakta z Laboratorijem za toplotno tehniku FS UL je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva z najavo vsaj  3 dni pred snemanjem.  Kontakt: iztok.golobic@fs.uni-lj.si.