Prešernove nagrade

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe in enovitega magistrskega študija. Prešernove nagrade vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze slovesno podeljuje rektor. Nagrajenec prejme diplomo z gravirano Prešernovo podobo in denarno nagrado.

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani

Poslovnik o delu Komisije za Prešernove nagrade

Študenti predložijo dela za leto 2020 najkasneje do 1. septembra 2020 clanici UL.