Študentska tehniška konferenca »ŠTeKam«

s

 

Dne 14. 9. 2017 bomo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani organizirali že tretjo študentsko tehniško konferenco »ŠTeKam«, na kateri bodo študentje prve in druge stopnje ter mladi raziskovalci tehnike in drugih študijskih smeri predstavili rezultate svojega raziskovalnega dela. Konferenca se bo začela ob 9. uri v prostorih Fakultete za strojništvo v Ljubljani.

Navodila za pisanje prispevka

Pri pisanju prispevka dosledno upoštevajte napotke in obliko, določeno v predlogi (Word ali LaTeX). Prispevki, ki ne bodo pripravljeni po predlogi, bodo vrnjeni avtorjem v popravilo oziroma bodo zavrnjeni. Obseg posameznega prispevka je omejen na največ 8 strani. Avtorje prosimo, da pošljejo izvirni dokument prispevka in PDF prispevka.

 

Predstavitev prispevka


Prav tako uporabite pripravljeno predlogo za predstavitev prispevka, ki naj traja 8 min (+ 2 min za vprašanja) in obsega približno 8 strani.

 

OBRAZCI IN IZJAVE

Vsak prispevek mora imeti poleg avtorja študenta, oziroma mladega raziskovalca, tudi mentorja, ki je lahko soavtor, sočasno pa bo tudi recenzent prispevka (mora imeti doktorat znanosti z ustreznega področja). Skupaj s prispevkom je potrebno poslati tudi podpisano in skenirano Izjavo avtorja  in izjavo recenzenta.

 

OBJAVA PRISPEVKOV

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku, ki bo zaveden v COBISSu. Za vpis prispevka v COBISS je potrebno izpolniti obrazec

Izbrani prispevki bodo ob privolitvi avtorjev objavljeni v reviji Ventil. Posebej bo nagrajena tudi najboljša predstavitev na konferenci.

 

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV JE PODALJŠAN DO 14. JULIJA 2017.

Pošljete jih po e-pošti na naslov: simpozij@fs.uni-lj.si.

 

 

Organizacijski odbor:

doc.dr. Tomaž Berlec, univ. dipl. inž. str.

doc.dr. Miha Brojan, univ. dipl. inž. str.

asist.dr. Boštjan Drobnič, univ. dipl. inž. str.