Študentska tehniška konferenca »ŠTeKam«

s

 

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani organiziramo že četrto Študentsko tehniško konferenco »ŠTeKam«, ki bo 13. septembra 2018.

Konferenca ŠTEKAM študentom odpira vrata v znanstveno raziskovanje ter jih spodbuja pri iskanju inovativnih rešitev. Vsi predstavljeni prispevki bodo objavljeni v zborniku konference in vpisani v sistem Cobiss pod tipologijo Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (1.08).
Najboljši prispevek bo nagrajen in objavljen v reviji Ventil.

Študentje lahko sodelovanje na konferenci uveljavljajo kot izjemen dosežek, ki je pogoj za pridobitev  Zoisove štipendije. Z vpisom članka v Cobiss pridobijo uradno dostopno referenco o znanstvenem raziskovanju, kar pa je dobra popotnica pri kreiranju uspešne kariere.

 

ŠTUDENTSKA TEHNIŠKA KONFERENCA

KDAJ: 13. september 2018 ob 9. uri.

KJE: Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana.

KDO: Študenti prve, druge in tretje stopnje.

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:  30. junij 2018 na naslov: simpozij@fs.uni-lj.si.

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV JE PODALJŠAN NA 15. JULIJ 2018. 

Navodila za pisanje prispevka

Pri pisanju prispevka dosledno upoštevajte napotke in obliko, določeno v predlogi (Word ali Latex). Prispevki, ki ne bodo pripravljeni po predlogi, bodo vrnjeni avtorjem v popravilo oziroma bodo zavrnjeni. Obseg posameznega prispevka je omejen na največ 8 strani. Avtorje prosimo, da pošljejo izvirni dokument prispevka in PDF prispevka.

Predstavitev prispevka

Prav tako uporabite pripravljeno predlogo za predstavitev prispevka, ki naj traja 8 min (+ 2 min za vprašanja) in obsega približno 8 strani.

OBRAZCI IN IZJAVE

Vsak prispevek mora imeti poleg avtorja študenta, oziroma mladega raziskovalca, tudi mentorja, ki je lahko soavtor, sočasno pa bo tudi recenzent prispevka (mora imeti doktorat znanosti z ustreznega področja). Skupaj s prispevkom je potrebno poslati tudi podpisano in skenirano izjavo avtorja in recenzenta.

OBJAVA PRISPEVKOV

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku, ki bo zaveden v COBISSu. Za vpis prispevka v COBISS je potrebno izpolniti obrazec.

Izbrani prispevki bodo ob privolitvi avtorjev objavljeni v reviji Ventil. Posebej bo nagrajena tudi najboljša predstavitev na konferenci.

 

 

Organizacijski odbor:

doc.dr. Tomaž Berlec, univ. dipl. inž. str.

doc.dr. Miha Brojan, univ. dipl. inž. str.

asist.dr. Boštjan Drobnič, univ. dipl. inž. str.