Študentska tehniška konferenca »ŠTeKam«

s

 

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani bomo organizirali že peto Študentsko tehniško konferenco »ŠTeKam«, ki bo 12. septembra 2019.

Konferenca ŠTeKaM študentom odpira vrata v znanstveno raziskovanje ter jih spodbuja pri iskanju inovativnih rešitev. Vsi predstavljeni prispevki bodo objavljeni v zborniku konference in vpisani v sistem COBISS pod tipologijo Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (1.08).
 

Najboljši prispevek bo nagrajen in objavljen v reviji Ventil.

Študentje lahko sodelovanje na konferenci uveljavljajo kot izjemen dosežek, ki je pogoj za pridobitev  Zoisove štipendije. Z vpisom članka v COBISS pridobijo uradno dostopno referenco o znanstvenem raziskovanju, kar pa je dobra popotnica pri kreiranju uspešne kariere.

 

ŠTUDENTSKA TEHNIŠKA KONFERENCA

KDAJ: 12. september 2019 ob 9. uri.

KJE: Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana.

KDO: Študenti prve, druge in tretje stopnje.

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV:  30. junij 2019 na naslov: simpozij@fs.uni-lj.si

PODALJŠANJE ROKA ODDAJE PRISPEVKOV:  15. JULIJ 2019.

 

NAVODILA ZA PISANJE PRISPEVKA

Pri pisanju prispevka dosledno upoštevajte napotke in obliko, določeno v predlogi:

Obseg posameznega prispevka je omejen na največ 8 strani. Avtorje prosimo, da pošljejo izvirni dokument prispevka in PDF prispevka (PDF prispevek naj bo poimenovan z imenom avtorjev, npr. berlec_brojan_drobnic.pdf). 

Prispevki, ki ne bodo pripravljeni po predlogi, bodo vrnjeni avtorjem v popravilo oziroma bodo zavrnjeni.

 

PREDSTAVITEV PRISPEVKA NA KONFERENCI

Za predstavitev prispevka uporabite Power point predlogo. Predstavitev naj traja 8 min (+ 2 min za vprašanja) in obsega približno 8 slajdov.

OBRAZCI IN IZJAVE

Vsak prispevek mora imeti poleg avtorja študenta tudi mentorja, ki je lahko soavtor, sočasno pa bo tudi recenzent prispevka (mora imeti doktorat znanosti z ustreznega področja). Skupaj s prispevkom je potrebno poslati tudi podpisano in skenirano Izjavo avtorja in Izjavo recenzenta.

OBJAVA PRISPEVKOV

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku, ki bo vpisan v COBISS. Za vpis prispevka v COBISS je potrebno izpolniti OBRAZEC.

Izbrani prispevki bodo ob privolitvi avtorjev objavljeni v reviji Ventil. Posebej bo nagrajena tudi najboljša predstavitev na konferenci.

 

Prispevek skupaj z vsemi prilogami pošljite na simpozij@fs.uni-lj.si

Po 30. juniju 2019 boste po e-pošti obveščeni o sprejetju prispevka.

 

Organizacijski odbor:

doc. dr. Tomaž Berlec, univ. dipl. inž. str.

doc. dr. Miha Brojan, univ. dipl. inž. str.

doc. dr. Boštjan Drobnič, univ. dipl. inž. str.