V ponedeljek, 8. 7. 2024 ob 11. uri bo

DOMEN ŽALEC

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Strukturirani mikrokanalni prenosnik toplote za visoke gostote toplotnih tokov

ang. Structured microchannel heat exchanger for high heat fluxes

Mentor: doc. dr. Matic Može
Somentor: prof. dr. Iztok Golobič

Skupaj s predstavitvijo temo bo kandidat zagovarjal tudi seminar I, z naslovom:

Strukturirani mikrokanalni prenosnik toplote za visoke gostote toplotnih tokov

KSDŠ in komisija za zagovor seminarja I:

prof. dr. Matija Jezeršek – predsednik
prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM FS)
doc. dr. Ivo Jerman (KI)
doc. dr. Matic Može – mentor kot pridružen član
prof. dr. Iztok Golobič – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo v predavalnici II/3A.

Pojdi na vsebino