Študentje pred prvim obiskom knjižnice opravijo SPLETNI VPIS na povezavi: https://plus.si.cobiss.net/opac7/rsu.

Po opravljenem spletnem vpisu, se osebno oglasijo v knjižnici, da podpišejo elektronsko pristopno izjavo na podpisni tablici. Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.30 uro.

Za vpis potrebujete študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu in veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču. Študentje UL ste članarino plačali ob vpisu na fakulteto. Študentska izkaznica je hkrati tudi članska izkaznica za Knjižnico FS.