Mentorstva Alumni FS za študente 2022

ULKC21_mentor_pasicaNL618x182-01

Na Fakulteti za strojništvo bomo v letu 2022 izvajali projekt Mentorstva Alumni za študente, v okviru katerega želimo predvsem študentom Projektno-aplikativne smeri in Magistrskega programa omogočiti pridobivanje relevantnih informacij o konkretnih delovnih mestih v slovenskih podjetjih in industriji. S tako imenovano osvetlitvijo delovnih mest iz prve roke (strojnih inženirjev, ki delajo v podjetjih), želimo študente bolje pripraviti na vstop na trg dela, v zameno pa  podjetjem hkrati omogočiti, da bodočim diplomantom predstavijo konkretna delovna mesta in delo v gospodarstvu. Alumni/mentorji iz podjetij, ki so izrazili interes sodelovanja v osvetlitvi delovnih mest, bi s študenti opraviti srečanje (bodisi fizično v podjetju bodisi preko spleta) in jim predstaviti svoje delovno mesto.

Način in termin srečanj z alumni mentorji bo določen po zaključku prijav študentov.

Spodaj je priložen seznam delovnih mest alumnov FS, za katere se lahko prijavite, tako da izpolnite prijavnico.

Rok za oddajo prijave je 31.1.2022.

Po zaključku prijav vas bomo kontaktirali in obvestili o poteku in načinu izvedbe osvetlitve delovnega mesta za katerega ste se prijavili.

Seznam razpoložljivih osvetlitev delovnih mest, razvrščenih po abecednem redu podjetij:

  Podjetje Delovno mesto Kraj podjetja
1 3WAY, d.o.o. Vodja razvoja Medvode
2 3WAY, d.o.o.  Direktor Medvode
3 BSH Hišni aparat, d.o.o. Nazarje Predrazvojni inženir Ljubljana
4 Elaphe Propulsion Technologies, d.o.o. Vodja mehanske konstrukcije Ljubljana
5 Elaphe Propulsion Technologies, d.o.o. Direktor operative Ljubljana
6 Hella Saturnus Vodja razvoja Ljubljana
7 IMP Promont Direktor Ljubljana
8 Kolektor Group, d.o.o. Konstruktor Idrija, Logatec
9 LTH Castings, d.o.o. Vodja oddelka Projektno vodenje Ljubljana
10 LTH Castings, d.o.o. Projektni vodja Škofja Loka
11 LTH Castings, d.o.o. Strokovni sodelavec v oddelku Razvoj - R&D Trata (pri Škofji Loki)
12 LTH Castings, d.o.o. Konstrukter v oddelku Razvoj - R&D Trata (pri Škofji Loki)
13 LTH Castings, d.o.o. Konstrukter v oddelku Konstrukcija orodjarne Trata (pri Škofji Loki)
14 LTH Castings, d.o.o. Tehnolog v oddelku Tehnologija livarne Škofja Loka
15 LTH Castings, d.o.o. Tehnolog v oddelku Tehnologija livarne Ljubljana
16 LTH Castings, d.o.o. Tehnolog v oddelku Tehnologija obdelave Škofja Loka
17 LTH Castings, d.o.o. Tehnolog v oddelku Tehnologija obdelave Ljubljana
18 LTH Castings, d.o.o. Inženir za kakovost Trata (pri Škofji Loki)
19 LTH Castings, d.o.o. Inženir za kakovost Ljubljana
20 LTH Castings, d.o.o. Strokovni sodelavec v oddelku Digitalizacija Ljubljana
21 Poclain Hydraulics, d.o.o. Vodja konstrukcije Žiri
22 Podkrižnik, d.o.o. Razvojni inženir in vodja laboratorija Nazarje
23 TPV automotive, d.o.o. Direktor raziskav Brežina- Brežice

 

Za več informacij se obrnite na Službo za kakovost: