Obvestila za študente I. in II. stopnje

datum: 19.02.2020

kategorija: Sporočila za študente

 

Upravni odbor (Kuratorij) Knafljeve ustanove na Dunaju razpisuje na podlagi 5. člena Pravilnika za podeljevanje štipendij Knafljeve ustanove, sprejetega dne 14.7.2016 razpis štipendije Knafljeve ustanove za študijsko leto 2020/2021.

Štipendija je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju.

nazaj na seznam