Študentski priročnik

Katedre in laboratoriji na Fakulteti za strojništvo

01 Katedra za sinergetiko
Laboratorij za sinergetiko LASIN
Vodja laboratorija: prof. dr. Edvard Govekar
Tajništvo: Marta Ilešič
T: 01 4771 610

02 Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja
Laboratorij za strojne elemente LASEM
Vodja laboratorija: prof. dr. Marko Nagode
Tajništvo: Silva Brenčič
T: 01 4771 510

Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK
Vodja laboratorija: prof. dr. Jernej Klemenc
Tajništvo: Silva Brenčič
T: 01 4771 510

03 Katedra za energetsko strojništvo
Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost LICeM
Vodja laboratorija: prof. dr. Tomaž Katrašnik
Tajništvo: Darja Jeločnik
T: 01 4771 308

Laboratorij za termoenergetiko LTE
Vodja laboratorija: prof. dr. Mihael Sekavčnik
Tajništvo: Darja Jeločnik
T: 01 4771 308

Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS
Vodja laboratorija: prof. dr. Brane Širok
Tajništvo: Darja Jeločnik
T: 01 4771 308

04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo
Laboratorij za digitalne sisteme in elektrotehniko LDSE
Vodja laboratorija: prof. dr. Janez Diaci
Tajništvo: Alenka Rogelj Ritonja
T: 01 4771 215

Laboratorij za procesno avtomatiko LPA
Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Primož Podržaj
Tajništvo: Alenka Rogelj Ritonja
T: 01 4771 215

Laboratorij za proizvodne sisteme in za pripravo ter vodenje proizvodnje LAPS
Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Janez Kušar
Tajništvo: Alenka Rogelj Ritonja
T: 01 4771 215

Laboratorij za proizvodno kibernetiko in eksperimentiranje MCE
Vodja laboratorija: doc. dr. Drago Bračun
Tajništvo: Alenka Rogelj Ritonja
T: 01 4771 215

Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo LAKOS
Vodja laboratorija: prof. dr. Peter Butala
Tajništvo: Alenka Rogelj Ritonja
T: 01 4771 215

05 Katedra za izdelovalne tehnologije in sisteme
Laboratorij za alternativne tehnologije LAT
Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Tajništvo: Tanja Plestenjak
T: 01 4771 735

Laboratorij za preoblikovanje LAP
Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Tajništvo: Tanja Plestenjak
T: 01 4771 735

Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko LASIM
Vodja laboratorija: prof. dr. Niko Herakovič
Tajništvo: Tanja Plestenjak
T: 01 4771 735

06 Katedra za tehnologijo materialov
Laboratorij za preiskavo materialov LAPREMA
Vodja laboratorija: prof. dr. Janez Grum
Tajništvo: Dušanka Grubor Železnik
T: 01 4771 204

Laboratorij za toplotno obdelavo LATO
Vodja laboratorija: prof. dr. Roman Šturm
Tajništvo: Dušanka Grubor Železnik
T: 01 4771 204

Laboratorij za varjenje LAVAR
Vodja laboratorija: prof. dr. Janez Tušek
Tajništvo: Dušanka Grubor Železnik
T: 01 4771 204

07 Katedra za toplotno in procesno tehniko
Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu LMPS
Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Jože Kutin

 

Laboratorij za toplotno tehniko LTT
Vodja laboratorija: prof. dr. Iztok Golobič
Tajništvo: Zdenka Rupič
T: 01 4771 407

08 Katedra za mehaniko
Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij LADISK
Vodja laboratorija: prof. dr. Miha Boltežar
Tajništvo: Marta Ilešič
T: 01 4771 610

Laboratorij za nelinearno mehaniko LANEM
Vodja laboratorija: doc. dr. Miha Brojan
Tajništvo: Marta Ilešič
T: 01 4771 610

Laboratorij za numerično modeliranje in simulacijo v mehaniki LNMS
Vodja laboratorija: doc. dr. Miroslav Halilovič
Tajništvo: Marta Ilešič
T: 01 4771 610

09 Katedra za mehaniko polimerov in kompozitov
Laboratorij za eksperimentalno mehaniko LEM
Vodja laboratorija: v.d. prof. dr. Miha Boltežar
Tajništvo: Alenka Rogelj Ritonja
T: 01 6207 100

10 Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko
Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme (FOLAS)
Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Rok Petkovšek
Tajništvo: Alenka Rogelj Ritonja
T: 01 4771 215

Laboratorij za lasersko tehniko (LASTEH)
Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Matija Jezeršek
 Tajništvo: Alenka Rogelj Ritonja
 T: 01 4771 215

11 Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja
Laboratorij za fluidno tehniko LFT
Vodja laboratorija: doc. dr. Franc Majdič
Tajništvo: Jožica Sterle
T: 01 4771 460

Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo TINT
Vodja laboratorija: prof. dr. Mitjan Kalin
Tajništvo: Jožica Sterle
T: 01 4771 460

12 Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko
Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko LFDT
Vodja laboratorija: prof. dr. Božidar Šarler
Tajništvo: Zdenka Rupič
T: 01 4771 407

13 Katedra za toplotno in okoljsko tehniko
Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE
Vodja laboratorija: prof. dr. Alojz Poredoš
Tajništvo: Darja Jeločnik
T: 01 4771 308

Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo LOSK
Vodja laboratorija: prof. dr. Vincenc Butala
Tajništvo: Darja Jeločnik
T: 01 4771 308

Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah LOTZ
Vodja laboratorija: prof. dr. Sašo Medved
Tajništvo: Darja Jeločnik
T: 01 4771 308

14 Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij
Laboratorij za odrezavanje LABOD
Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Tajništvo: Marija Jeretina
T: 01 4771 308

Laboratorij za zagotavljanje kakovosti LAZAK
Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Tajništvo: Marija Jeretina
T: 01 4771 308

15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme
Laboratorij za konstruiranje LECAD
Vodja laboratorija: prof. dr. Jožef Duhovnik
Tajništvo: Silva Brenčič
T: 01 4771 510

Laboratorij za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije LASOK
Vodja laboratorija: doc. dr. Boris Jerman
Tajništvo: Silva Brenčič
T: 01 4771 510

16 Katedra za modeliranje v tehniki in medicini
Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij LAMEK
Vodja laboratorija: prof. dr. Ivan Prebil
Tajništvo: Silva Brenčič
T: 01 4771 510

17 Katedra za delovne stroje in tehnično akustiko
Laboratorij za energetske delovne stroje in tehnično akustiko LDSTA

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Jurij Prezelj
Tajništvo: Zdenka Rupič
T: 01 4771 407

21 Oddelek za letalstvo
Laboratorij za aeronavtiko AEROL

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Tadej Kosel
Tajništvo: Marta Ilešič
T: 01 4771 610

22 Enota za dopolnilna znanja
Enota za dopolnilna znanja EDZ

Vodja laboratorija: prof. dr. Roman Šturm
Tajništvo: Zdenka Rupič
T: 01 4771 407

Raziskovalna skupina za matematiko RSMAT
Vodja laboratorija: ddr. janez Žerovnik
Tajništvo: Marta Ilešič
T: 01 4771 610