Študentski priročnik

Tutorstvo

Tutorstvo je sistematično vodenje študentov skozi študij. Poznamo učiteljsko tutorstvo, kjer je tutor učitelj, in študentsko tutorstvo, kjer je tutor navadno študent višjega letnika. Na Fakulteti za strojništvo aktivno deluje tutorstvo v okviru posameznih predmetov. Za prve letnike vsako leto potekajo skupni sestanki na začetku leta z učitelji in študenti tutorji. Vse informacije o tutorstvu so na http://drustvostrojnik.si/tutorstvo/