Študentski priročnik

Začetek predavanj

Začetek predavanj

Začetek predavanj

1. SEMESTER

Začetek predavanj: Predavanja se začnejo 2. oktobra 2017 po urniku.

  • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO: ob 7.30 po urniku.
  • Univerzitetni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO: ob 8.00 po urniku.
  • Magistrski študijski program 2. stopnje STROJNIŠTVO: ob 8.00 po urniku.

2. SEMESTER

Začetek predavanj: Predavanja se začnejo 12. februarja 2018 po urniku.
 

Začetek vaj in seminarjev: Vaje in seminarji se začnejo izvajati po prvih predavanjih pri posameznem predmetu, oz. v drugem tednu oktobra v 1. semestru in v 4. tednu februarja v 2. semestru.