Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Blaž Iskra
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 09.04.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line
Spletna povezava: https://fs-uni-lj-si.webex.com/fs-uni-lj-si/j.php?MTID=m642b3569c51654647c5eabe1b07c5808
Naslov: Naprava za avtomatsko čiščenje prezračevalnih filtrov
Mentor: doc. dr. Franc Majdič
Somentor: /


Ime in priimek: Anže Kozjek
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 09.04.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line
Spletna povezava: https://fs-uni-lj-si.webex.com/fs-uni-lj-si/j.php?MTID=m642b3569c51654647c5eabe1b07c5808
Naslov: Razvoj naprave za dezinfekcijo obutve
Mentor: doc. dr. Janez Benedičič
Somentor: doc. dr. Leon Kos


Ime in priimek: Tadej Smerke
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 09.04.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line
Spletna povezava: https://fs-uni-lj-si.webex.com/fs-uni-lj-si/j.php?MTID=m642b3569c51654647c5eabe1b07c5808
Naslov: Pregled in analiza katapultnih sistemov ter oblikovanje koncepta katapultno-pristajalne naprave na primeru brezpilotnega letala ScanEagle
Mentor: viš. pred. dr. Andrej Grebenšek
Somentor: /


Ime in priimek: Daniel Benedičič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 09.04.2021
Ura in prostor: 09:00, On-line
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95493347763
Naslov: Avtomatizirano okolje za vzgojo rastlin na vrtu
Mentor: prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: /


Ime in priimek: Niko Drozg
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 09.04.2021
Ura in prostor: 09:00, On-line
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95493347763
Naslov: Prehod in analiza posledic spremembe programa vzdrževanja za floto letal EMBRAER
Mentor: doc. dr. Marko Polajnar
Somentor: prof. dr. Mitjan Kalin


Ime in priimek: Rok Grašič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 09.04.2021
Ura in prostor: 09:00, On-line
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95493347763
Naslov: Neporušno preizkušanje potapljaških tlačnih posod
Mentor: doc. dr. Tomaž Kek
Somentor: prof. dr. Roman Šturm


Ime in priimek: Marko Čistar
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 12.04.2021
Ura in prostor: 10:30, On-line
Spletna povezava: https://fs-uni-lj-si.webex.com/fs-uni-lj-si/j.php?MTID=m2d786983fd6bd44565eed294044aafeb
Naslov: Zasnova koncepta prijemanja in procesa strege težjih ulitkov pri obdelavi na brusilnem stroju
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: doc. dr. Marko Šimic


Ime in priimek: Timotej Hofbauer
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 12.04.2021
Ura in prostor: 10:30, On-line
Spletna povezava: https://fs-uni-lj-si.webex.com/fs-uni-lj-si/j.php?MTID=m2d786983fd6bd44565eed294044aafeb
Naslov: Vpliv parametrov izdelave sendvič plošč iz ogljikovih vlaken in lahkega polnila v avtoklavu
Mentor: prof. dr. Roman Šturm
Somentor: doc. dr. Zoran Bergant


Ime in priimek: Matej Smrekar
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 12.04.2021
Ura in prostor: 10:30, On-line
Spletna povezava: https://fs-uni-lj-si.webex.com/fs-uni-lj-si/j.php?MTID=m2d786983fd6bd44565eed294044aafeb
Naslov: Snovanje naprave za otresanje sadnega drevja
Mentor: prof. dr. Rajko Bernik
Somentor: /