Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Jurij Grgurič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.04.2019
Ura in prostor: 08:30, II/3A
Naslov: Optimizacija montažnega in strežnega sistema delavniške proizvodnje s pomočjo digitalnega dvojčka
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: /


Ime in priimek: Aleš Prša
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.04.2019
Ura in prostor: 08:30, II/3A
Naslov: Topografija drsnih površin za gredi
Mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /


Ime in priimek: Blaž Stanonik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.04.2019
Ura in prostor: 08:30, II/3A
Naslov: Aplikacija poliranja z abrazivnim medijem
Mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /


Ime in priimek: Gregor Mišmaš
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 10.05.2019
Ura in prostor: 11:00, DS-N1
Naslov: Modalna analiza v okviru odprtokodnih paketov Salome, SfePy in ParaView
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: /


Ime in priimek: Maks Zajc
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 10.05.2019
Ura in prostor: 11:00, DS-N1
Naslov: Karakterizacija superomočljivosti površin po laserskem teksturiranju
Mentor: doc. dr. Peter Gregorčič
Somentor: /