Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Primož Črne
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 28.02.2019
Ura in prostor: 08:30, Laboratorij za termoenergetiko LTE 60A
Naslov: Eksperimentalno preverjanje obratovalnih značilnosti vodnih turbin
Mentor: doc. dr. Mitja Mori
Somentor: /