Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Gala Eva Knez
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.10.2019
Ura in prostor: 11:00, IV/3A
Naslov: Učinkovito upravljanje z energijskimi tokovi v gospodarstvu
Mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik
Somentor: /