Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Aldin Hadžić
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 06.12.2019
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj zavorne čeljusti
Mentor: doc. dr. Franc Majdič
Somentor: /


Ime in priimek: Marko Krajnc
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 06.12.2019
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Merjenje aerodinamskih lastnosti sadjarskega pršilnika
Mentor: prof. dr. Marko Hočevar
Somentor: /


Ime in priimek: Simon Maček
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 06.12.2019
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj stroja za obrizgavanje kovinskih puš
Mentor: prof. dr. Marko Nagode
Somentor: /


Ime in priimek: Alen Mirtelj
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 06.12.2019
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj hidravlične tehtnice za določanje težišča osebnih vozil
Mentor: doc. dr. Franc Majdič
Somentor: /