Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Jernej Kitek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.11.2018
Ura in prostor: 09:00, LOSK K-9
Naslov: Analiza senzorja za merjenje usmerjenosti imisije hrupa v okolju
Mentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj
Somentor: /


Ime in priimek: Rok Kotar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.11.2018
Ura in prostor: 09:00, LOSK K-9
Naslov: Razvoj Nicol grafa za različne lokacije Slovenije
Mentor: doc. dr. Matjaž Prek
Somentor: /


Ime in priimek: Krištof Kovačič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.11.2018
Ura in prostor: 09:00, LOSK K-9
Naslov: Vpliv starosti ljudi na toplotno ugodje v notranjem okolju in rabo energije
Mentor: doc. dr. Matjaž Prek
Somentor: /