Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Aleksander Jurašek
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 17.10.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj krmilnega sistema inverznega nihala
Mentor: izr. prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: /


Ime in priimek: Matej Mravlje
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 17.10.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Hidravlična naprava avtonomne jadrnice
Mentor: doc. dr. Franc Majdič
Somentor: /