Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Rok Kelher
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.01.2021
Ura in prostor: 11:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93757907191?pwd=eHZ4TmFmUnNsbDkzL0ZwSDBpaENGZz09
Naslov: Obstojnost protizmrzovalnih površin prenosnikov toplote
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentor: doc. dr. Matevž Zupančič