Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Jaka Škrbinc
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 13.09.2021
Ura in prostor: 07:30, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95469996223?pwd=MzdWTTlGc3ExM25nZUIwaCt3S1BxZz09
Naslov: Mikro injekcijsko brizganje mikro/nano oblik in struktur
Mentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Somentor: doc. dr. Andrej Lebar


Ime in priimek: David Berdajs
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 13.09.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94605374581
Naslov: Vpliv naprednih konceptov zgorevanja na trajno delovanje motorja s kompresijskim vžigom
Mentor: doc. dr. Tine Seljak
Somentor: /


Ime in priimek: Jaka Gerič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 13.09.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94605374581
Naslov: Razvoj modela linearne dinamike vozila za določitev porabe energije med vožnjo vozila
Mentor: prof. dr. Tomaž Katrašnik
Somentor: /


Ime in priimek: Jean Josef Strouken
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 13.09.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94605374581
Naslov: Zasnova sistema za predpripravo visoko viskoznih goriv za uporabo v motorjih z notranjim zgorevanjem
Mentor: doc. dr. Tine Seljak
Somentor: /


Ime in priimek: Vid Brodnik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 13.09.2021
Ura in prostor: 09:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92179394467?pwd=bnRJZkw0Unh0SldRL0paOXNyOThudz09
Naslov: Lokalno - osebno ogrevanje in toplotno ugodje
Mentor: izr. prof. dr. Matjaž Prek
Somentor: /


Ime in priimek: Tilen Koščak
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 13.09.2021
Ura in prostor: 09:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92179394467?pwd=bnRJZkw0Unh0SldRL0paOXNyOThudz09
Naslov: Vpliv procesnih parametrov na lasersko strukturiranje površine Ti-6Al-4V
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: /


Ime in priimek: Bor Šteblaj
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 13.09.2021
Ura in prostor: 09:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92179394467?pwd=bnRJZkw0Unh0SldRL0paOXNyOThudz09
Naslov: 3D tisk z ABB robotsko roko in namenskim programom
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar


Ime in priimek: Luka Stegenšek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 13.09.2021
Ura in prostor: 14:00,
Spletna povezava:
Naslov: Deformacija okroglih slojevitih kompozitnih gredi
Mentor: doc. dr. Miha Brojan
Somentor: /