Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Domen Kolar
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 27.06.2017
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Preračun obremenitev na žiroplan med letom
Mentor: izr. prof. dr. Tadej Kosel
Somentor: doc. dr. Viktor Šajn


Ime in priimek: Dušan Majkić
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 27.06.2017
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvojno okolje za vizualno programiranje mobilnih robotov
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: prof. dr. Peter Butala


Ime in priimek: Štefan Zuzek
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 27.06.2017
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Lasersko rezanje z ogljikovimi vlakni ojačenih polimerov pri izdelavi ultralahkih letal
Mentor: doc. dr. Peter Gregorčič
Somentor: /


Ime in priimek: Rudi Hribar
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 29.06.2017
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj rezilnega orodja za izdelavo plezalnih varovalnih ploščic
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: /


Ime in priimek: Rožle Košir
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.06.2017
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Naslov: Analiza izvedljivosti dimenzijske kontrole ulitkov z optičnim merilnim sistemom
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /


Ime in priimek: Miha Petkovšek
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 29.06.2017
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Uporaba fluorescenčnega prahu za izboljšano spremljanje dogajanj pri preboju v balistični želatini
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentor: /


Ime in priimek: Kristjan Rant
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 29.06.2017
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Zasnova merilne postaje za merjenje aerodinamskih lastnosti sušilnih strojev
Mentor: prof. dr. Marko Hočevar
Somentor: /


Ime in priimek: Dominik Šavli
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.06.2017
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Naslov: Kibernetsko fizični delovni sistem na osnovi CNC obdelovalnega stroja
Mentor: doc. dr. Rok Vrabič
Somentor: prof. dr. Peter Butala


Ime in priimek: Gašper Terčon
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 29.06.2017
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Transformacija proizvodne linije v U-celico
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar


Ime in priimek: Žan Mrak
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vpliv kinematike in obrabljenosti rezila kuhinjskega aparata na zarezovalno silo
Mentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Somentor: doc. dr. Henri Orbanić


Ime in priimek: Gašper Zdravje
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Umerjanje in ocena merilne zmogljivosti merilnika enosmerne napetosti in toka
Mentor: izr. prof. dr. Jože Kutin
Somentor: doc. dr. Gregor Bobovnik