Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Timotej Kraner
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.03.2017
Ura in prostor: 13:00, I/1
Naslov: Vpliv frekvence zvoka na rezultate nestandardne meritve izolativnosti pred zvokom v zraku
Mentor: prof. dr. Igor Emri
Somentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj