Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Tadej Aleš
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.08.2018
Ura in prostor: 13:00, III/3A
Naslov: Preizkus uporabnosti celovitega opisa gradnikov na osnovi 3D modelov pri sodobnih CAD modelirnikih
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /


Ime in priimek: Aleš Šilar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.08.2018
Ura in prostor: 13:00, III/3A
Naslov: Analiza geometrijskih parametrov pri izdelavi CAD modelov za krivljenje pločevine
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: /


Ime in priimek: Martin Troha
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.08.2018
Ura in prostor: 10:00, III/3A
Naslov: Značilnosti samomazalnih sintranih ležajev
Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin
Somentor: /