Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Domen Hojkar
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 10.06.2021
Ura in prostor: 09:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92257066395
Naslov: Okoljski vplivi različnih scenarijev proizvodnje električne energije v Sloveniji
Mentor: doc. dr. Mitja Mori
Somentor: /


Ime in priimek: David Marjanović
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 10.06.2021
Ura in prostor: 09:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92257066395
Naslov: Programsko orodje za spremljanje vitkosti proizvodnje
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: /


Ime in priimek: Martin Milotič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 10.06.2021
Ura in prostor: 09:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92257066395
Naslov: Možnosti uvedbe agilnega projektnega vodenja v podjetju za razvoj svetlobne opreme
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar