Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Lovro Babič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 08.12.2017
Ura in prostor: 07:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Konstruiranje, prilagojeno za 3D tiskanje
Mentor: izr. prof. dr. Jože Tavčar
Somentor: prof. dr. Jožef Duhovnik


Ime in priimek: Rajko Lukačič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 08.12.2017
Ura in prostor: 07:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Numerična in eksperimentalna analiza delovanja Teslinega ventilatorja
Mentor: izr. prof. dr. Jurij Prezelj
Somentor: /


Ime in priimek: Andraž Nartnik
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program
Datum: 08.12.2017
Ura in prostor: 07:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Tlačna posoda adsorpcijskega sušilnika zraka
Mentor: doc. dr. Boris Jerman
Somentor: /


Ime in priimek: Nejc Okorn
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 11.12.2017
Ura in prostor: 10:00, III/3B
Naslov: Zaznava objektov s strojnim vidom in manipulacija glede na zaznano stanje
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: /


Ime in priimek: Miha Povšin
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 11.12.2017
Ura in prostor: 10:00, III/3B
Naslov: Sledenje izdelkov s pomočjo tehnologije RFID
Mentor: doc. dr. Marko Šimic
Somentor: prof. dr. Niko Herakovič


Ime in priimek: Matija Zore
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 11.12.2017
Ura in prostor: 10:00, III/3B
Naslov: Projekt uvedbe črtne kode v podjetje
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar