Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Niko Gjurasek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.09.2022
Ura in prostor: 13:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv omrežja ogljikovih nanocevk vpolietilenu na mehanske lastnostinanokompozitov
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /