Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Tadej Malus
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.04.2018
Ura in prostor: 10:30, III/3A
Naslov: Simulacija delovanja magnetnega tesnila hladilnega aparata
Mentor: doc. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: /