Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Petra Jan
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 29.05.2017
Ura in prostor: 11:00, III/3B
Naslov: Vpliv temperature na strižno napetostno mejo linearne teorije viskoelastičnosti polieterimida (PEI)
Mentor: prof. dr. Igor Emri
Somentor: /