Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Tilen Rupnik
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.08.2017
Ura in prostor: 13:00, II/3A
Naslov: Analiza nihanj prsta z uporabo hitre kamere
Mentor: izr. prof. dr. Janko Slavič
Somentor: /


Ime in priimek: Andraž Varšek
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.08.2017
Ura in prostor: 13:00, II/3A
Naslov: Primerjava pritrditev ploščice za oskrbo zloma kosti s klasičnimi in kotno-stabilnimi vijaki
Mentor: doc. dr. Miha Brojan
Somentor: /