Zagovori del I. stopnje
Ime in priimek: Jan Janežič
Program: Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Razvojno raziskovalni program
Datum: 13.03.2020
Ura in prostor: 10:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vpliv temperature na mehanske lastnosti 3D tiskanih izdelkov
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /