Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Anja Golob
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.03.2017
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Verifikacija konstrukcijske izvedbe Peltonove turbine
Mentor: prof. dr. Branko Širok
Somentor: /


Ime in priimek: Domen Velikonja
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.03.2017
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Karakterizacija dinamskega odziva tesnilnega meha pralnega stroja
Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Somentor: doc. dr. Gregor Čepon


Ime in priimek: Primož Flis
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.03.2017
Ura in prostor: 13:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Analiza postopkov in učinkov energetskih pregledov v energetiki
Mentor: prof. dr. Mihael Sekavčnik
Somentor: /


Ime in priimek: Aljaž Kodrič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.03.2017
Ura in prostor: 13:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Izbira najugodnejše tehnologije za izdelavo zobnikov pastorkov
Mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: prof. dr. Janez Kopač


Ime in priimek: Jernej Lenkič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.03.2017
Ura in prostor: 13:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Načrtovanje grelnega sistema za brizganje BMC
Mentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Somentor: doc. dr. Henri Orbanić