Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Špela Krajnc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.03.2020
Ura in prostor: 08:00, aplikacija GoToMeeting
Naslov: Analiza procesnih sistemov za metanacijo
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Somentor: doc. dr. Matevž Zupančič


Ime in priimek: Denis Urnaut
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.03.2020
Ura in prostor: 08:00, aplikacija GoToMeeting
Naslov: Zasnova montažnega sistema za sestavo elektronskih sklopov
Mentor: prof. dr. Niko Herakovič
Somentor: doc. dr. Marko Šimic


Ime in priimek: Urban Vajdič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.03.2020
Ura in prostor: 08:00, aplikacija GoToMeeting
Naslov: Primerjava lastnosti spojev na TPU foliji izdelanih z ultrazvočnim in toplotnim varjenjem
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: doc. dr. Uroš Trdan