Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Luka Brglez
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.05.2022
Ura in prostor: 08:30, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj in implementacija diferenciala z vektorskim usmerjanjem navora za formulo študent
Mentor: doc. dr. Simon Oman
Somentor: prof. dr. Marko Nagode


Ime in priimek: Tine Černač
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.05.2022
Ura in prostor: 08:30, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Optimizacija izrabe razpoložljivosti strojev
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Tomaž Berlec


Ime in priimek: Anže Hrastel
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.05.2022
Ura in prostor: 08:30, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Vpliv nastanka omrežja ogljikovih nanocevk na časovno odvisno vedenje polietilena visoke gostote
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: /


Ime in priimek: Klemen Pikš
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.05.2022
Ura in prostor: 08:30, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Modeliranje uplinjanja biomase
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Senegačnik
Somentor: /


Ime in priimek: Jernej Rožman
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 27.05.2022
Ura in prostor: 08:30, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Razvoj enostavne vlečne naprave za košnjo vegetacije okoli manjših dreves
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /