Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Drejc Dolinar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Spletni sistem za integrirano spremljanje in krmiljenje pametnega domovanja
Mentor: doc. dr. Uroš Stritih
Somentor: doc. dr. Rok Vrabič


Ime in priimek: Katja Klinar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Termo-magnetna analiza in zasnova magnetne strukture z magnetokaloričnim regeneratorjem
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Kitanovski
Somentor: prof. dr. Alojz Poredoš


Ime in priimek: Rok Koželj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Izboljšava prezračevanja z latentnim hranilnikom toplote
Mentor: doc. dr. Uroš Stritih
Somentor: prof. dr. Vincenc Butala


Ime in priimek: Luka Lorbek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Povečanje učinkovitosti prenosa toplote v kompleksni strukturi uparjalnika
Mentor: prof. dr. Alojz Poredoš
Somentor: izr. prof. dr. Andrej Kitanovski


Ime in priimek: Luka Trampuš
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Karakterizacija vibracijskih izvorov z metodo blokiranih sil
Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Somentor: /


Ime in priimek: Matic Bajda
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 11:00, II/3B
Naslov: Analiza utrujanja talilnega elementa nizkonapetostne varovalke
Mentor: prof. dr. Marko Nagode
Somentor: doc. dr. Domen Šeruga


Ime in priimek: Peter Gerdin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 11:00, II/3B
Naslov: Določitev parametrov triaksialnosti aluminijeve zlitine za gnetenje
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: /


Ime in priimek: Luka Piculin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 11:00, II/3B
Naslov: Preureditev montažne celice za izdelavo elektromotorjev
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Tomaž Berlec


Ime in priimek: Andraž Bola
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj zobniškega sklopa za avtomatske vratne sisteme
Mentor: izr. prof. dr. Jože Tavčar
Somentor: prof. dr. Jožef Duhovnik


Ime in priimek: Matjaž Kern
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Frezanje težko obdelovalnih zlitin s keramičnimi orodji
Mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: prof. dr. Janez Kopač


Ime in priimek: Andraž Kršlin
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Analiza gibanja kompozicije vlaka pri potiskanju v strmino
Mentor: prof. dr. Jožef Duhovnik
Somentor: /


Ime in priimek: Blaž Slak
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Analiza tlačnih izgub v prenosnikih toplote pasterizatorjev
Mentor: doc. dr. Viktor Šajn
Somentor: /


Ime in priimek: Aljaž Želinšček
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 26.06.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Optimizacija izdelave pestiča za hladno preoblikovanje
Mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /