Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Alex Božič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.10.2019
Ura in prostor: 11:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Krmiljenje moči laserskega varjenja na osnovi konvolucijske nevronske mreže
Mentor: izr. prof. dr. Matija Jezeršek
Somentor: doc. dr. Aleksander Sadikov


Ime in priimek: Simon Dobelšek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.10.2019
Ura in prostor: 11:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Merjenje oddaljenosti in orientacije površine z lasersko skenirano glavo in videokamero
Mentor: izr. prof. dr. Matija Jezeršek
Somentor: /


Ime in priimek: Enej Istenič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.10.2019
Ura in prostor: 11:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vpliv molekularne značilnosti fluida in stene na tokovne razmere
Mentor: doc. dr. Viktor Šajn
Somentor: doc. dr. Aljoša Peperko


Ime in priimek: Uroš Radosavljević
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.10.2019
Ura in prostor: 11:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Numerična simulacija razprševanja odboja enoatomnih plinov na kristalni rešetki kovine
Mentor: doc. dr. Viktor Šajn
Somentor: /


Ime in priimek: Žiga Hočevar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.10.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Sledenje materialnemu toku na osnovi radiofrekvenčne identifikacije
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Rok Vrabič


Ime in priimek: Anja Juriševič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.10.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Aktuacijski sklop peristaltičnega simulatorja
Mentor: prof. dr. Janez Diaci
Somentor: /


Ime in priimek: Žan Kreft
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.10.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Industrija 5.0
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: izr. prof. dr. Janez Kušar


Ime in priimek: Benjamin Marušič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.10.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj konstrukcije tesnilnega pokrova pri elektromotorju
Mentor: doc. dr. Janez Benedičič
Somentor: prof. dr. Roman Žavbi


Ime in priimek: Neža Mihelčič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.10.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Odpravljanje zapravljanj v proizvodnji štancanih delov
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Tomaž Berlec


Ime in priimek: Luka Fišer
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.10.2019
Ura in prostor: 11:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Optimizacija gladilnega valjanja v trdo
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /


Ime in priimek: Marko Juričič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.10.2019
Ura in prostor: 11:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Primerjava naprav za doziranje abraziva pri rezanju z vodnim curkom
Mentor: doc. dr. Andrej Lebar
Somentor: izr. prof. dr. Joško Valentinčič


Ime in priimek: Domen Škufca
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.10.2019
Ura in prostor: 11:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Robotsko varjenje MAG s sistemom za sledenje zvarnemu spoju
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: /


Ime in priimek: Jaka Križ
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.10.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Identifikacija parametrov ortotropno elastičnega materiala iz upogibnega preizkusa
Mentor: doc. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: /


Ime in priimek: Andraž Papež
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.10.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj naprave za čiščenje rotorjev
Mentor: izr. prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: /


Ime in priimek: Jan Tomec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.10.2019
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Modeliranje mehanskega odziva lupinske konstrukcije inovativne zemeljske postaje
Mentor: doc. dr. Miroslav Halilovič
Somentor: /


Ime in priimek: Jan Klanjšček
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.10.2019
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Predelava pogonske mize alternatorjev v gluhi sobi
Mentor: prof. dr. Janko Slavič
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar


Ime in priimek: Anže Pižent
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.10.2019
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Dinamika nosilne konstrukcije fermentacijske komore pri potresni obtežbi
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar


Ime in priimek: Jakob Rogelj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.10.2019
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Karakterizacija sklepov biodinamskega sistema prsta na roki
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar


Ime in priimek: Matija Šuligoj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.10.2019
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Določitev življenjske dobe polimernega ohišja elektromotorja
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole


Ime in priimek: Aleš Zorman
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 24.10.2019
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Karakterizacija dinamskih lastnosti statorskega sklopa direktnega kolesnega pogona
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar