Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Cene Ortar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.12.2019
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Nadzorno-upravljalni sistem MHE na osnovi spletnih tehnologij
Mentor: doc. dr. Drago Bračun
Somentor: /


Ime in priimek: Nives Štupar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 20.12.2019
Ura in prostor: 09:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Analiza primernosti titanovih zlitin za preoblikovanje v hladnem
Mentor: doc. dr. Tomaž Kek
Somentor: prof. dr. Roman Šturm