Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Dragan Grgić
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.04.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vpliv oblike in dimenzije sponke na izdelavo rotorskih paketov
Mentor: prof. dr. Roman Šturm
Somentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak


Ime in priimek: Ana Jenko
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.04.2017
Ura in prostor: 08:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vpliv strukturne dinamike na geometrijsko točnost izdelka
Mentor: izr. prof. dr. Janko Slavič
Somentor: prof. dr. Miha Boltežar


Ime in priimek: Tim Blažek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.04.2017
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Optimizacija lege platin na jeklenem traku s ciljem zniževanja proizvodnih stroškov
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /


Ime in priimek: Klemen Jelen
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.04.2017
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Merjenje površinske gostote vatne koprene
Mentor: doc. dr. Andrej Lebar
Somentor: doc. dr. Henri Orbanić


Ime in priimek: Miha Končar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.04.2017
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Optimizacija lastnosti izdelka in primerjalna analiza uporabe dveh materialov s ciljem zmanjševanja mase komponente
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: prof. dr. Jernej Klemenc


Ime in priimek: Simon Rožmanc
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 21.04.2017
Ura in prostor: 12:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Izdelava čevljarskega kopita po meri s pomočjo vzvratnega inženirstva
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /