Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Uroš Kočevar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2018
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Analiza termodinamičnega stanja plina v vodno-hidravličnem batnem akumulatorju pri dovajanju toplote med ekspanzijo plina
Mentor: doc. dr. Andrej Bombač
Somentor: doc. dr. Franc Majdič


Ime in priimek: Martin Požar
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2018
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Izboljšava krmilnega algoritma za pozicijsko regulacijo hidravlične linearne osi z digitalnim ventilom
Mentor: doc. dr. Marko Šimic
Somentor: prof. dr. Niko Herakovič


Ime in priimek: Marko Ručna
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2018
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Razvoj elektromehanske zapore vrat pralnega stroja z uporabo materialov z oblikovnim spominom
Mentor: doc. dr. Nikola Vukašinović
Somentor: doc. dr. Tomaž Videnič


Ime in priimek: Anej Stibilj
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 25.04.2018
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Lasersko varjenje segmentov statorskega jedra elektromotorja
Mentor: prof. dr. Janez Tušek
Somentor: /