Zagovori del II. stopnje
Ime in priimek: Matevž Čubej
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93914075535
Naslov: Vpliv zaščitnih plinov pri TIG varjenju bakra
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: /


Ime in priimek: Timotej Debevec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93914075535
Naslov: Lasersko varjenje poliranih površin
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: /


Ime in priimek: Andraž Istenič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93914075535
Naslov: Napovedovanje rasti utrujenostne razpoke z metodo končnih elementov
Mentor: prof. dr. Jernej Klemenc
Somentor: /


Ime in priimek: Dejan Laure
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93914075535
Naslov: Razvoj konformnega hladilnega sistema orodja za injekcijsko brizganje plastike
Mentor: doc. dr. Simon Oman
Somentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak


Ime in priimek: Luka Plevnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 08:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93914075535
Naslov: Razvoj vozička za krmljenje živali
Mentor: doc. dr. Janez Benedičič
Somentor: /


Ime in priimek: Teodor Ivanuša
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 10:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99256223940?pwd=N3BtQ01SbHNQbHRObkdtTVAzeUZQQT09
Naslov: Process development for conformable type V pressure vessels for automotive hydrogen storage
Mentor: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Somentor: prof. dr. Klaus Drechsler


Ime in priimek: Leon Bogdanović
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 11:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96175961957
Naslov: Modeliranje in razvoj integriranega okolja za sledenje po silnicah magnetnega polja v fuzijskem reaktorju
Mentor: doc. dr. Leon Kos
Somentor: /


Ime in priimek: Vid Mikec
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 11:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96175961957
Naslov: Optimizacija rezalnih parametrov pri obdelavi kovanega jekla ob ustrezni izbiri frezalnega orodja
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /


Ime in priimek: Tim Rozman
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 11:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96175961957
Naslov: Tolerančna analiza reže polnilnega sistema v avtomobilu
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /


Ime in priimek: Sabina Turk
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program
Datum: 23.06.2021
Ura in prostor: 11:00, On-line Zoom
Spletna povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96175961957
Naslov: Ocena tveganja pri zasnovi naprave za dekontaminacijo prostorov
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /